KATEGORIE
SPECIÁLNÍ PROJEKTY
BLOGY
Přihlásit se
ODEBÍRAT ZPRÁVY
blog

ČEŠI A SUDETŠTÍ NĚMCI - USMÍŘENÍ 2. část

V článku dokončuji výklad mého návrhu na naše usmíření se sudetskými Němci, tak že bychom je pozvali zpět a sbratřili se s nimi, tak aby to bylo výhodné pro obě strany.
...

ČEŠI A SUDETŠTÍ NĚMCI – USMÍŘENÍ,

2.část

Také zaznívá názor, že člověk byl zahrnut do odsunu mnohdy jen proto, že mluvil německy, což též není zcela přesné. Jen kvůli němčině to nebylo. Důvodem byl německý totální válečný teror v Česku a jinde v Evropě a ve světě. Toto vyvolalo nenávist v našich lidech, že už pak Němce nechtěli a jazyk jako takový posloužil jen jako poznávací znamení. Dokud nepřišel Hitler se svými bludnými tezemi o německé nadřazenosti, tak by nikoho ani nenapadlo, aby vyháněl někoho, kdo mluví německy. Je však třeba si rovněž uvědomit, že člověk se může zmýlit a ve svém pomýlení napáchat třeba i velmi značné chyby a zločiny. Této skutečnosti bych připsal na vrub německé poblouznění. Za tyto své chyby, poblouznění a pomýlení byli sudetští Němci již dostatečně potrestáni. Teď by mělo přijít na pořad dne vzájemné odpuštění, usmíření a upřímné sbratření. Také Češi se dopustili teroru vůči Němcům poté, co skončila válka. To tehdy prezident Beneš dal takovému počínání volnou ruku. Za jeho podnět k pomstě a netečnost k spáchaným zločinům se můžeme my Češi velmi stydět. Poválečný český teror na sudetských Němcích neměl Beneš nikdy připustit, ale nepochybně mu dělalo dobře, že nyní může vykonat pomstu za Mnichov. To ale nesvědčí o velikosti jeho ducha či o moudré státnické rozvážnosti, spíše přesně naopak. V mírové době po osvobození měl Beneš veškerým pokusům o pomstu učinit ráznou přítrž, ale žel nestalo se. Doufejme, že něco takového se nebude na českém území již nikdy opakovat. Kéž se o to přičiníme s Boží pomocí ze všech sil.

Jsem zastáncem usmíření, ale nikoliv na základě jen jednostranného uznání české viny a křivdy námi spáchané na Němcích. Ke skutečnému usmíření je potřeba, aby i sudetští Němci uznali, že na nás spáchali křivdu a že mají vinu, a to vinu nemalou. Pokud toto spolu dokážeme, tak nás může v budoucnu čekat šťastné soužití a postupné splynutí v jeden spravedlivý národ, národ Levítů. Bůh o Levítech ve Starém zákoně praví, že Levíti se ani nemají počítat mezi ostatní židovské kmeny, ale že mají být jeho: „Aj, já vzal jsem Levíty z prostředku synů Izraelských na místo všelikého prvorozeného, kteréž otvírá život mezi syny Izraelskými. Protož moji budou Levítové (Num.3,12) a „Vezmi Levíty místo všech prvorozených z synů Izraelských, i hovada Levítů za hovada jejich; i budou moji Levítové: Já jsem Hospodin“ (Num.3,45). Je tedy pravděpodobné že Bůh má Levíty s námi nějaké zvláštní a bohulibé úmysly a není proto myslitelné, aby se Levíti nějak ztratili v propadlišti dějin, což platí i pro ostatní kmeny. Myslím, že se máme na co těšit, v tom nejlepším slova smyslu. Současně, jak bychom se dohodli a spojili se sudetskými Němci, bychom ukázali celému světu, jak se mohou spolu usmířit dvě znepřátelená etnika, což by bylo vzorem pro uprchlickou krizi, jak by se měla z dlouhodobého hlediska řešit. Že tedy každý, kdo z nějakého násilného důvodu opouští svůj domov, se po přejití vichřic hněvu má jednoho krásného dne domů tam kam patří zase vrátit. A toto by byl velký vklad do světového úsilí o mír, který by Bůh uskutečnil skrze nás Levíty.

Hovoří se také o tom, že měli být postaveni před soud a potrestáni jen ti sudetští Němci, kteří se přímo provinili, nikoliv tedy ženy, děti a starci, neboť ti vinni nebyli. Toto je třeba také trochu poopravit. Především je třeba říci, že není možné schvalovat mstu samozvaných revolučních gard, jež se daly dohromady z „vlastenců“, kteří v odboji nehnuli prstem. Musíme si ale uvědomit, že to, co činili němečtí muži ve službách wermachtu a zvláštních jednotek, mělo přinést prospěch nejen jim ale i jejich rodinám. Ti všichni patřili k nadřazené rase, přihlásili se k Hitlerovi a souhlasili s jeho plány na zničení národů a ovládnutí světa. Celý německý prostor vystoupil jako jeden muž, ať už byl kdo mladší či starší, žena či muž, dítě nebo stařec, se všemi se počítalo. Bylo zapotřebí nějakým způsobem zajistit, aby se něco takového nemohlo v budoucnu opakovat. Proto byl vymyšlen odsun, na kterém se shodly vítězné mocnosti a který pak zákonitě postihl až na výjimky všechny. Vím, že je to kruté. Vyhnání nejprve nás Čechů a pak zejména Němců, protože ti se nemohli vrátit, byla věc zlá, ale musíme ji obsáhnout v celé její šíři a ne vydělit malou část a tu posuzovat zúženě bez celkového kontextu, neboť jinak se nepohneme z místa. Vlastní křivda tedy spočívala v tom, že jsme Němce připravili o jejich domov, kde žili po staletí a že tedy rest byl příliš velký. Jednou by se nám to mohlo vymstít, a proto bychom se měli se sudetskými Němci raději domluvit mírovým a přátelským způsobem, dokud je čas příhodný.

Také zaznívá názor, že jsme po válce měli sudetské Němce přijmout opět jako naše občany. Ano, to by bylo nejlepší. Kdyby dokázal Beneš prozíravě uvažovat a nechal si zajít chuť po osobní pomstě tak ano. Lid mu byl oddaný a on by jistě vahou své prezidentské osobnosti dokázal udržet situaci pod kontrolou. V poválečné atmosféře, kdy jsme se konečně vymanili z krutého německého útlaku a útisku, však vládla taková atmosféra, že se lid s Benešem v čele chtěl s Němci jejich odsunem – vyhnáním vypořádat jednou provždy. Postupovalo se podle zásady: Chtěli domov v říši, tak ať ho mají. Toto se však nezdařilo, neboť odsunem Němců byl celý problém jen odsunut, ale ne vyřešen. Je nyní na nás, abychom toto složité a bolestné dědictví dovedli k nějakému rozumnému závěru, který by se pak mohl v našich vzájemných vztazích stát novým a šťastným začátkem. Odpusťme si, usmiřme se, podejme si ruce, spojme se. To bude to nejlepší, co můžeme udělat. Bude nás to stát určité úsilí, ale toho se nebojme, neboť nás bude posilovat vědomí, že to děláme pro sebe a pro své potomky, pro svůj domov a pro svou vlast. Tedy čeští Levíti a sudetští Němci spojme se, vytvořme společně Levíty a Bůh bude při nás, bude nám žehnat, bude nám pomáhat a povede nás.

ZPĚT NA KATEGORIE

PŘEČTĚTE SI TAKÉ

Vstoupit do diskuse (0 příspěvků)

Komentáře (0)

ODESLAT ZPRÁVU
Vložit obrázek