KATEGORIE
SPECIÁLNÍ PROJEKTY
BLOGY
Přihlásit se
ODEBÍRAT ZPRÁVY
blog

Jsou skutečně uprchlíci uprchlíky?

Jsou skutečně křesťanští uprchlíci křesťanskými uprchlíky, kteří potřebují pomoc? Skutečně se ve velmi brzké době zapojí do pracovního procesu? A budou muslimští uprchlíci přijímaní do České republiky prověřováni stejným způsobem, jako byli ti křesťanští? Pak Pán Bůh nás ochraňuj!
...

Nemohu si pomoci a ráda to přiznám. Jsem „závislák“. Nemohu žít bez aktuálních zpráv o dění ve svém okolí a ve světě. Už jsem na tom asi stejně jako můj vzor, kterým je respektovaný novinář a zahraniční komentátor Jan Petránek, kterému tímto jako obvykle přeji mnoho pevného zdraví a neutuchající odvahy říkat pravdu.

Taky často vstávám, podobně jako pan Petránek, kolem čtvrté hodiny ráno, abych si stihla přečíst, co všechno se za těch pár hodin, co jsem spala, na světě přihodilo a co z toho mohu vyvodit a vyčíst.

Pár hodin před tím, než ulehnu do postele, si samozřejmě, jako správný „závislák“, poslechnu zpravodajství – údajně objektivní zpravodajství v České televizi, tedy Události.

Na tom by nebylo nic až tak zarážejícího, až na skutečnost, že Česká televize věnovala před pár týdny a také v posledních dnech (a předpokládám, že i v těch následujících) obrovskou pozornost údajným křesťanským uprchlíkům z Iráku, kteří přiletěli do České republiky, kde mají teoreticky najít svůj nový domov.

Jako člověk, který se zabývá mimo jiné i reklamou, vím, že to, co má velkou propagaci, nemusí být vždy až tak „košer“. Proto jsem začala pátrat, jelikož se problematika uprchlíků dotýká i mě osobně. Taky žiji na Severní Moravě, kam jsou tito křesťanští uprchlíci přemísťováni, a proto mě zajímá, co s nimi bude, jak jejich příjezd ovlivní můj život, život mé rodiny, mého města a celé místní společnosti. A zde jsou výsledky mého pátrání:

Začněme prezentací příjezdu údajných křesťanských uprchlíků do České republiky. Podívejme se na reportáž České televize, která byla odvysílána dne 20.2.2016 v Událostech – odkaz na ni je možné najít zde. Předem upozorňuji, při svých zkušenostech, že tato reportáž může být velmi rychle smazána nebo sestříhána. Proto pokud máte možnost si ji prohlédnout nebo stáhnout, pak to prosím učiňte co nejdříve.

Při vítání se údajných křesťanských uprchlíků zaznělo zhruba v první minutě a padesáté sekundě zmíněné reportáže slovo „Alláh“.

Nehodlám nikoho soudit a ani nemám zájem zabředávat do výkladu různých náboženství, ale nedá mi to nezeptat se: „Pokud byste se shledali po několika týdnech či měsících se svými příbuznými, pak je budete nazývat „Alláh“?“ Já osobně bych řekla: „Mami, tati, strejdo, Moničko, Tomášku, Alenko,“ apod. V žádném případě bych nezvolala „Bože!“

Od zkušenějšího překladatele a několika odborníků, kteří se v náboženství vyznají, jsem se dověděla, že oslovení Alláh mohou používat nejenom muslimové, ale také i křesťané či židé. Avšak pár rozdílů zde stále zůstává.

Pokud vezmu v úvahu pouze křesťanské náboženství, pak Bůh je trojjediný, milosrdný, miluje, odpouští, je přívětivý, nebojuje, neprovokuje. Jestliže se ale podívám na muslimy a Korán, pak je Bůh – Alláh -bohem bojovným, který víru prosazuje silou a bojem – džihádem a navíc trojjedinost neuznává! Toto pojetí zmíněných náboženství se tedy tak trochu vylučuje, nemyslíte?

A pokud zabřednu ještě hlouběji, pak podle tohoto zdroje je Alláh: „jistě jméno Boha, kterého uctívají muslimové. Allah vůbec nepatří do arabské křesťanské Bible a s tímto jménem a činy páchané v jeho jménu, jako následovníci Ježíše Krista, nemáme naprosto nic společného.“ Proč tedy údajní křesťanští uprchlíci vyslovují při svém shledání slovo Alláh?

Mé znalosti a zvědavost mi tedy nedaly spát a pokračovala jsem ve svém pátrání. Oslovila jsem všechny příslušné organizace, které jsou do přemisťování iráckých uprchlíků na Severní Moravu zainteresovány (Slezská diakonie, Nadační fond Generace 21 a Ministerstvo vnitra České republiky) s tím, že bych byla ráda, kdyby mi poskytli informaci, jakým způsobem byli tito uprchlíci prověřováni, a to z hlediska bezpečnostního a náboženského.

Jediné, co jsem se dověděla, byly vágní odpovědi ve smyslu: „Byli prověřováni bezpečnostními službami.“, „Prověřovali je naši spolupracovníci.“, „Jsou bezinfekční.“ Konkrétní odpověď na otázku, jaké bezpečnostní služby uprchlíky prověřovaly, jsem nezískala. Kontakt na nějakého pracovníka, který je přítomný přímo v Iráku, jsem nezískala. No, a jestli je potvrzení bezinfekčnosti prověřením z hlediska náboženského vyznání, pak raději „no comment“.

Ve světle všech mnou získaných informací a v souvislosti s tímto článkem, si troufám odhadnout, že údajní křesťanští uprchlíci, kteří jsou přemísťováni mimo jiné i na Severní Moravu (konkrétně do Smilovic u Frýdku-Místku), neprošli žádnou bezpečnostní kontrolou, neboť mi tuto skutečnost nebyl schopen nikdo z odpovědných orgánů a institucí prokázat a dokázat. Jestliže se takto bude pokračovat i v prověřování muslimských uprchlíků, které nám hodlá pan premiér Bohuslav Sobotka vnutit za každou cenu, pak tedy potěš Pán Bůh!

Zároveň tímto svým nynějším článkem žádám odpovědné instituce a orgány, nyní již veřejně, o vysvětlení, proč jsou uprchlíci přemisťováni mimo jiné i na Severní Moravu, tedy do regionu, ve kterém je již dnes jedna z největších měr nezaměstnanosti v České republice a situace se bude nadále zhoršovat vzhledem k plánovanému propouštění ve společnosti OKD. Navíc zde žije, podle aktuálního výzkumu Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, nejvíce bezdomovců a nejvíce lidí je také ohroženo ztrátou bydlení.

V této souvislosti bych se tedy ráda zeptala. Nebylo by účelnější a vhodnější zaměřit se právě na české bezdomovce a občany ohrožené ztrátou bydlení, než na přijímání uprchlíků?

Ráda bych také znala plány na to, kde uprchlíci najdou na Severní Moravě pracovní uplatnění, když z tohoto regionu vzdělaní lidé odchází, jelikož práci zde nenajdou.

Moje další otázka zní: Za jak dlouho se uprchlíci naučí česky? Pokusili jste se Vy sami, milí čtenáři, někdy naučit se psát, mluvit a číst arabsky nebo třeba persky? Hodláme si „vychovat“ generace pomocných pracovních sil, které budou vlastnit kebaby nebo dělat uklízeče nebo snad jen pobírat sociální dávky, na které budou pracovat lidé s podlomeným zdravím z OKD?

S takovou realitou se mají tito příchozí lidé, kteří, podle mnou získaných informací, mají ve valné většině vysokoškolské vzdělání, spokojit? (O pravdivosti této informace sice velmi vážně pochybuji, ale budiž…)

V návaznosti na toto mé výše uvedené konstatování se ptám: „Proč jste, milí vzdělaní křesťanští uprchlíci, nezůstali v Libanonu, který je bezpečnou zemí, ze které budete mít možnost se okamžitě po ukončení bojů v Sýrii a Iráku vrátit se do své vlasti a tam ji znovu obnovit? Na to nemáte odvahu? Vždyť jste přeci údajní vysokoškoláci a vysokoškolské vzdělání je spojeno s velkou vnitřní silou, odvahou a odolností…“

Vím, že na spoustu svých otázek nikdy nedostanu odpovědi, ale to jenom vypovídá o zbabělosti, podlézavosti, malosti a bezpáteřnosti některých lidí a institucí, které se tváří jako morální, vzdělané, uctívající křesťanské hodnoty atd. Já svou páteř ale stále mám a dokazuji to svými činy a jednáním a nepotřebuji k tomu nabubřelou pochybnou reklamu. Bohudíky. Kéž by nás takových bylo víc!

Přeji všem jen to nejlepší a jsem s úctou.

Na vědomí:

Úřad vlády České republiky

Ministerstvo vnitra České republiky

Slezská diakonie

Nadační fond Generace 21

ZPĚT NA KATEGORIE

PŘEČTĚTE SI TAKÉ

Vstoupit do diskuse (0 příspěvků)

Komentáře (0)

ODESLAT ZPRÁVU
Vložit obrázek