KATEGORIE
SPECIÁLNÍ PROJEKTY
BLOGY
Přihlásit se
ODEBÍRAT ZPRÁVY
blog

KRYM A JAN PETRÁNEK - PRAVDA NEBO MÝTY

V článku reaguji na tvrzení některých novinářů, že jde v případě připojení Krymu k Rusku a jeho zdůvodnění argumentem, že by tam USA zbudovaly svou základnu za dezinformaci, mýtus a dokonce lež. Vysvětluji, že by tam ona základna zcela logicky stála, a to velmi brzy

...

KRYM A JAN PETRÁNEK – PRAVDA NEBO MÝTY

Kdyby neexistoval internet, který umožňuje vyhledat si zprávy i z druhé strany, tak bychom to s poznáním pravdy o dění ve světě měli velmi těžké, neboť bychom byli odkázáni pouze na jednostranné a často pokřivené informační podání. Internet tu ale je a my si můžeme dopřát toho luxusu, že se jeho prostřednictvím seznámíme právě s tím, co ke světovým událostem říká ten druhý, ten, který je vší silou vykreslován jako náš úhlavní nepřítel. Je každému jasné, že tu hovořím o Rusku a jeho údajné dezinformační propagandě o Krymu a o jiných skutečnostech. Jak tomu tedy vlastně je? Vezměme události na Krymu pod drobnohled a podívejme se blíže, jak se věci mají. Na serveru „Ta politika“ se jistý autor, podepsaný jako BB, ať mi odpustí, že ho neznám, věnuje v příspěvku ze dne 22.4.2016 mimo jiné také této, to jest krymské problematice.
Pan BB je zastáncem teorie, že Rusko provádí dezinformační kampaň a vytváří mýty, kterými chce oklamat spořádané občany v Česku a na západě vůbec. Za tím účelem přináší komentář pana Jakuba Jandy k výrokům novináře, a dodávám velmi znamenitého novináře, pana Jana Petránka. Tak pan Petránek se prý systematicky staví do role Putinova ochránce. Jeho problémem údajně není, že má „alternativní nekorektní názor". Jeho problém prý je, že šíří dezinformace. Tedy prý lže. Prý na sněmovním semináři o Rusku tvrdil, že Putin musel na (ukrajinském) Krymu zasáhnout, protože se na Krymu stavělo sídlo pro FBI a CIA. To pak je údajně jedna z klasických lživých konspiračních teorií, které mají ospravedlnit, proč Rusko poslalo na Ukrajinu vojáky a část jejího území natvrdo ukradlo. Potud komentář Jakuba Jandy. Nevím zatím, kdo je pan Janda, ale dobře vím, kdo je pan Petránek. Znám ho ze sdělovacích prostředků jako novináře, který se vyznačuje velkým smyslem pro poctivost v uvažování a korektnost v předkládání svých úvah a myšlenek české veřejnosti. Pan Petránek byl také jedním z těch, kdo se dokázali vzepřít komunizmu a bylo mu za to znemožněno věnovat se své milované novinařině. Tento jeho odvážný postoj ve mně vůči jeho osobě vyvolává úctu a respekt. Když pan Janda říká, že pan Petránek lže, tak vlastně tvrdí, že pan Petránek je nečestný a nepoctivý. To je ovšem velký omyl. Pan Petránek není z těch, kdo lžou, neboť pokud by byl, tak by lhal už za komunistů, aby si udržel dobré novinářské bidlo. To ovšem nikdy nečinil, a to jak v dobách, kdy byl mladý, tak ani teď, kdy už je z něj kmet. 
Pan Petránek jednoznačně nelže, protože to nemá zapotřebí. 
Ale připouštím, že se může mýlit, jako každý z nás. Budeme tedy zkoumat, zda se ve svém úsudku zmýlil či nikoliv. Představme si, že by nedošlo k ruskému připojení Krymu k RF a Krym by i nadále zůstal ukrajinský. Co by se stalo? To snadno pochopíme, když se podíváme, co se děje v ostatních zemích, jež byly dříve součástí sovětského bloku. Prakticky ve všech státech se budují nebo se chystají budovat americké základny, všude si Amerika vytváří silné opěrné body. A myslíte, že by Krym, který má takový důležitý strategický význam zůstal v tomto směru nevyužitý jako nějaká oáza beze zbraní? Toto by si mohl myslet snad jen ten největší naivka, ale ne rozumně a logicky uvažující člověk. Stalo by se totiž zcela jednoznačně, že by si USA vybudovaly na Krymu svou základnu, která by se stala významným opěrným bodem pro USA spolu s  NATO. Tolik sice hypotetická, ale z hlediska logiky naprosto očividná skutečnost. Přímý důkaze nemáme, ale prostá logika postačí, abychom pochopili, co by následovalo. Amerika chtěla mít na Krymu svou základnu, to je stoprocentně jistý fakt a pan Petránek má úplnou pravdu, a je to naopak pan Janda, kdo se hluboce mýlí. Ale i kdyby se mýlil pan Petránek, tak bych byl daleko od toho, označit jeho názor jako politicky nekorektní, protože mýlit se není nekorektní. Žijeme ve svobodné zemi a každý má právo na to vyslovit nahlas svůj názor a toto právo má tedy i pan Petránek. Platí, že je možné se mýlit a přitom si poctivě myslet a nemít pochybnosti, že máme pravdu, ač to, co si myslíme, pravda není, ale my to jednoduše nevidíme. Je to sice chyba, že se mýlíme, ale o něco menší. To jen na vysvětlenou, co je nekorektní. 
A je naopak velmi nekorektní od pana Jandy, že obviňuje pana Petránka z vědomé lži. Proč pan Janda a jemu podobní nedokážou respektovat jedno ze základních práv člověka, kterým je právo na vlastní názor? Pan Janda obhajuje něco, co je velmi průhledně pomýlené a ještě přitom zostouzí zasloužilé novinářské bardy. Pan Janda ale jistě poctivě hledal pravdu, to bych mu přiznal, jen chci říct, že se bohužel ve svých závěrech velice zmýlil. Měl by se zamyslet a přisoudit každému počinu na světové politické scéně jeho pravé souvislosti v jejich příčinách i následcích. Pokud to neumí nebo se mu to nedaří, tak jen mate českou veřejnost. K tomu, abychom nalezli o něčem pravdu, nestačí jen být snaživý, ale také ukázněný, co značí, že poctivě odhalíme pravdu, ať je jakákoliv, tedy i takovou, která se nám zrovna nelíbí, i když není podle našeho gusta, ale my ji pokorně a rádi přijmeme. Toto jsem ve zmiňovaném článku pana Jandy postrádal. Chtěl bych doporučit panu Jandovi, aby si znovu vše nechal projít hlavou a případně se nechal poučit od zkušenějších novinářů. Jím napadený a ze lží obviněný, ač ve skutečnosti zcela nevinný a čestný, pan Petránek by se pro tento účel hodil ze všeho nejlépe. Nuže, pane Jando, dejte se, spolu s panem BB, do toho, ať odvedete kus dobré práce.
A ještě něco. I kdyby na Krymu neměla stát základna USA (ač je omyl, že neměla), tak by už tím, že se Ukrajina odvrátila od Ruska a poslala do háje vzájemné spojenectví, mělo Rusko právo si vzít Krym zpět, neboť byl předtím 300 let jeho a Ukrajina ho získala jako přátelský dar, což předpokládá závazek do budoucna. Jsou tu tedy důvody dva, které hovoří pro obnovené spojení Krymu s Ruskem. Je to uvažovaná vojenská základna po praporem USA a logika historická. O tom jsem podrobně na svém blogu psal v předešlých článcích


ZPĚT NA KATEGORIE

PŘEČTĚTE SI TAKÉ

Vstoupit do diskuse (0 příspěvků)

Komentáře (0)

ODESLAT ZPRÁVU
Vložit obrázek