KATEGORIE
SPECIÁLNÍ PROJEKTY
BLOGY
Přihlásit se
ODEBÍRAT ZPRÁVY
byznys

Investice: Jak číst čtvrtletní firemní výsledky

Analytici a investoři mají k dispozici dva hlavní způsoby, jak se rozhodovat, co nakoupit a co prodat, aby to přineslo zisk. Jsou to fundamentální analýza a technická analýza.

...

Technická analýza se zabývá pouze cenou a jejími změnami a v zásadě tvrdí, že všechny informace potřebné pro odhad budoucího vývoje ceny jsou obsažené v datech o minulém vývoji ceny a objemu obchodů. Neřeší tedy vůbec “proč” se co děje, zabývá se jen tím, co se děje a co na co navazuje. Hlavním nástrojem technické analýzy jsou svíčkové grafy vynalezené japonskými kupci s rýží někdy v 18. století. Ty tvoří různé tvary, které mají zajímavé slangové názvy jako komety, kladiva nebo hrobečky. Z toho, jak se kladiva mění v hrobečky se při technické analýze dá určit budoucí vývoj ceny akcie nebo jiného investičního nástroje.

My se teď ale podíváme na základy té druhé metody, takzvané fundamentální analýzy. Fundamentální analýza se nepohybuje v říši abstraktních čísel a grafů, ale řeší to, co za akcií nebo jiným cenným papírem reálně stojí, co se děje ve skutečném světě. Při fundamentální analýze se zajímáme o předpovědi počasí, abychom zjistili, zda bude úroda kávy dobrá nebo špatná a podle toho odhaduje pokles nebo nárůst ceny.

Při investicích do akcií jsou hlavním zdrojem pro fundamentální analýzu čtvrtletní zprávy o výsledcích firem. Na konci každého čtvrtletí tedy nastává takzvaná výsledková sezóna, kdy jsou sestavovány výsledkové kalendáře. Jejich zveřejnění samozřejmě bezprostředně zahýbá trhem, ale hlavně tvoří základ pro formulování dlouhodobější obchodní strategie a doporučení.

Cílem fundamentální analýzy je na základě informací o čtvrtletních a ročních výsledcích hospodaření firmy určit její reálnou hodnotu. Ta se pak porovná s cenou akcií a na základě výsledků toho porovnání pak učiníme rozhodnutí, zda se vyplatí akcie koupit (pokud je cena akcií nižší, než náš odhad hodnoty firmy), prodat (pokud je cena akcií vyšší, než náš odhad hodnoty firmy) či držet (pokud jsou cena a hodnota akcií v rovnováze).

Co ve čtvrtletních výsledcích najdeme?

Pro další analýzu a úvahy jsou klíčové tyto části:

· Finanční výkazy (rozvaha, výsledovka, ...)

· Komentář (obvykle členů vedení), který finanční údaje vysvětluje a dává je do souvislosti s činností firmy (například: růst příjmů byl způsobem nárůstem prodejů nového modelu našeho produktu a pokles nákladů je zapříčiněn změnou dodavatele surovin a souvisejícím snížením cen)

· Vyjádření k tržním rizikům - co by hospodaření firmy mohlo ovlivnit, jaké události by je například ovlivnili negativně.

· Kontroly a procedury - stručně popisuje čím je zaručeno, že uvedené údaje jsou rozumně přesné a kontrolované

Z finančních výkazů se toho samozřejmě dozvíme zdaleka nejvíce. Kolik (a přibližně za co) společnost utrácí, a naopak jaké jsou její příjmy a z čeho přibližně pocházejí. Také jaký má majetek a jaké je jeho složení. Co tedy ve finančních výkazech hlavně hledat?

· Zisk - rozdíl mezi příjmy a výdaji za dané období. Je to vlastně prospěch, který z provozu společnosti získají akcionáři. Ne nezbytně přímo, protože zisk se samozřejmě nemusí hned rozdělit. Běžně o něj narůstá majetek společnosti a následně se rozdělení nebo využije později.

· Příjmy - peníze, které společnost přijala. Typicky jsou to tržby a pak menší množství dalších příjmů. Obvykle nás hlavně zajímá, zda je struktura příjmů vyvážená, zda například nejde z většiny jen o nějaký jednorázový výnos, který už se v budoucnu nebude opakovat.

· Výdaje - za co společnost utrácí. Významné tu bývají náklady na mzdy a další provozní náklady a proti tomu výdaje jednorázové, investice do výrobních prostředků a další druhy výdajů.

· Zisk na jednu akcii (earning per share – EPS) - tohle je velmi populární údaj. V zásadě nám říká, za jak dlouho si firma vydělá na cenu své akcie. Pro mnoho investorů je to jeden z důležitých faktorů při rozhodování.


Všechny tyto údaje mají důležitost sami o sobě, ale kromě toho je také důležité jejich srovnání za delší dobu. Roste zisk? Klesají výdaje, aniž by klesali příjmy? Klesla cena akcií, aniž by klesl zisk, takže stoupl zisk na jednu akcii? Tohle jsou důležité otázky, pro každého, kdo se chystá nakoupit akcie a držet je delší dobu.

Pokud naopak plánujeme krátkodobé obchodování, jsou pro nás důležitější srovnání údajů z čtvrtletní zprávy s jinými daty než těmi historickými. Zajímá nás srovnání s předpovědí analytiků. Cena akcií totiž na trhu často odpovídá tomu, jaké zisky, příjmy a EPS odhadují analytici, kteří se na danou formu specializují. Po zveřejnění reálných čtvrtletních výsledků pak na trhu dochází k úpravám ceny, podle toho, jak se analytikům podařilo trefit. Pokud je zisk firmy ve skutečnosti vyšší, než analytici předpovídali, cena akcie obvykle rychle vystřelí nahoru. Naopak pokud firma zklame, může cena klesnout, a to někdy i více než by bylo racionální. A to je samozřejmě dobrá příležitost k nákupu.

Jak se čtvrtletními výsledky pracovat při investování?

Opatrně. Vždy je potřeba mít na paměti, že se díváme na údaje za uplynulé čtvrtletí. A jak se píše téměř všude, kde se mluví o investicích: Minulá výkonost není zárukou budoucích výnosů. Na druhou stranu, v dokumentech s výsledky vidíme reálný stav firmy, jejíž podíl zvažujeme koupit. Ne nějakou fantasii trhu, o tom, kolik by asi měla stát.

Sledovat výsledky firem je docela jednoduché. Z dostupných údajů můžeme snadno usoudit, zda se firmě daří nebo ne, a pak se docela dobře rozhodnout o nákupu akcií.

Další důvod, proč výsledkový kalendář sledovat: Pokud víme, kdy přesně která firma výsledky zveřejňuje, tak víme, kdy můžeme čekat větší pohyby cen, způsobené tím, že reálné výsledky se liší od odhadů analytiků.

Veřejně obchodované firmy výsledky zveřejňovat musí. Jsou tedy dobře k dispozici. Byla by škoda toho nevyužít. 

ZPĚT NA KATEGORIE

PŘEČTĚTE SI TAKÉ

Vstoupit do diskuse (0 příspěvků)

Komentáře (0)

ODESLAT ZPRÁVU
Vložit obrázek