KATEGORIE
SPECIÁLNÍ PROJEKTY
BLOGY
Přihlásit se
ODEBÍRAT ZPRÁVY
kaleidoskop

Cizí jazyky stimulují mozek a podporují lepší psychiku

Vědci z Edinburghu dokázali, že studium cizích jazyků stimuluje mozek, pomáhá k lepšímu soustředění a pravděpodobně nezáleží na tom, zda se cizímu jazyku věnujete od dětství nebo až v dospělosti.

...

Předpokládá se, že je lepší se studiem cizích jazyků začít v raném dětství. Studenti tak obvykle dosáhnou v cizím jazyce větších úspěchů. Pokud vezmeme v úvahu jazykovou úroveň, tak toto doporučení dává smysl. Nicméně, pokud mluvíme o celkovém vlivu na mozek, pak je studium jazyků podle vědců z Edinburgu vhodné v jakémkoliv věku.

Studie o cizích jazycích z Edinburghu

Thomas Buck a jeho kolegové z univerzity v Edinburghu zjistili, že ti, kteří v raném dětství hovoří více než jedním cizím jazykem, začínají trpět stařeckou demencí zhruba o čtyři roky později než ti, kteří nestudovali žádný jazyk. Toto zjištění vedlo vědce k zamyšlení se nad tím, zda studium cizích jazyků může všeobecně ovlivňovat kognitivní schopnosti člověka, případně v jakém věku.

Vědci požádali desítky mladých lidí, aby se zúčastnili řady kognitivních a psychologických testů. Mezi účastníky byli zastoupeni ti, kteří mluvili jedním nebo více cizími jazyky, i ti, kteří nemluvili žádným cizím jazykem. Ukázalo se, že ti, kteří ovládali jeden nebo více cizích jazyků, měli větší schopnost se soustředit. A co je nejdůležitější, výsledky výzkumu nebyly závislé na tom, kdy se testované osoby začaly studiu cizího jazyka věnovat.

Proč má studium cizích jazyků takový vliv na mozek?

Studenti cizího jazyka musí přepínat mozek z jednoho jazyka do druhého. Mozek se díky tomu stává pružnějším a dokáže rychleji rozlišovat nejdůležitější informace. Jev má i neurobiologické vysvětlení. Není to tak dávno, co vědci z McGillovy univerzity zjistili, že cizí jazyk má vliv na strukturu mozku. Pokud se začneme učit druhý jazyk, přinutíme mozek k vytváření nových neuronových vazeb.

Závěr

V závěru je třeba poznamenat, že výzkum proběhl na menším vzorku respondentů, přičemž většina z nich měla věk kolem dvaceti let. Stálo by tedy za úvahu provést stejnou studii u většího vzorku dospělých a seniorů. Vědci argumentují, že podobná studie již byla zveřejněna v časopise Annals of Neurology, a měla obdobné výsledky. Tehdy bylo zkoumáno 853 respondentů v roce 1947. Stejný test se provedl na stejných respondentech v letech 2008 až 2010. Výzkum rovněž ukázal, že ti, kteří studují cizí jazyk, jsou v lepším psychickém i kognitivním stavu.

PŘEČTĚTE SI TAKÉ

Vstoupit do diskuse (0 příspěvků)

Komentáře (0)

ODESLAT ZPRÁVU
Vložit obrázek