KATEGORIE
SPECIÁLNÍ PROJEKTY
BLOGY
Přihlásit se
ODEBÍRAT ZPRÁVY
kaleidoskop

Deset nejdůležitějších starověkých dokumentů, které jsou navždy ztraceny v historii

Nejposvátnější text starověkého Říma nebo třeba čínský rukopis, který byl tak dlouhý, že by se nevešel ani do přepravního kontejneru.

...

Zde je deset nejvýznamnějších dokumentů historie, které již neexistují:

Sibylské knihy

Římští panovníci se s těmito prorockými věštbami radili během politických krizí po dobu zhruba 900 let. Originální knihy shořely v roce 83 př. n. l. Jejich kopie pak údajně v 5. století n. l. zničil římský generál, který se obával, že by je mohli využít Vizigóti, kteří říši napadli.

Básně Sapfó

V 6. století př. n. l. napsala 10 000 veršů poezie, čímž naplnila 9 svazků. Do současnosti se však úplných veršů dochovalo méně než 70. I tento malý zlomek však z rodačky z řeckého ostrova Lesbos učinil uctívanou lyrickou básnířku o erotické lásce.

Aischylovo drama Achilleis

Má se za to, že tragická trilogie slavného řeckého dramatika vykládala Trójskou válku jako zúčtování s tehdejší aténskou demokracií. Podle odhadů je více než 80 jeho děl navždy ztraceno v dějinách. Dochovalo se pouhých 7 her.

Mayské kodexy

Z možná tisíců knih, které byly již od 9. století psány pomocí hieroglyfů na dlouhé pásy papíru vyrobeného z kůry a popisují mayskou historii, kulturu a náboženství, existuje dnes méně než 5 textů. Zbytek byl spálen dobyvateli a katolickými mnichy v 16. století.

Pančatantra

Tato oblíbená sbírka indických bajek napsaná již v roce 100 př. n. l. je nám známá především z brzkých překladů do písma pahlaví (nedochoval se), syrštiny a arabštiny. Originální zdroj psaný sanskrtem však zmizel. Hebrejský překlad těchto bajek byl předlohou pro verzi, která si získala velkou oblibu ve středověké Evropě.

Zoroastrická Avesta

Svatá kniha náboženství starověké Persie se dochovala pouze jako rozsáhlá sbírka úryvků, které podle odhadů představují zhruba čtvrtinu původního textu. Poslední kompletní rukopisy byly dost možná spáleny v roce 330 př. n. l., kdy Alexander Veliký dobyl Persepolis.

Konfuciův šestý klasik

Dnes máme stále k dispozici známých „pět klasiků“, které jsou tradičně připisovány tomuto slavnému čínskému filozofovi a zabývají se poezií, řečnictvím, starověkými obřady, historií a věštěním. Šestý klasik, který pojednával o hudbě, pravděpodobně zmizel v 3. století př. n. l., tedy v období „pálení knih a pohřbívání učenců zaživa“ (Burning of Books and Burying of Scholars).

Encyklopedie Jung-le

Do tohoto 11 000 svazků dlouhého textu z čínské dynastie Ming, který pojednává široké řadě témat od zemědělství přes umění až po teologii a přírodní vědy, přispělo více než 2000 učenců. Polovina z 800 zbývajících svazků shořela při Boxerském povstání v roce 1900. Dnes existují pouhá 3 % původního textu.

Alhazenova díla

Irácký středověký matematik, astronom a fyzik, jehož práce zabývající se optikou a vědecké metody ovlivnily také myslitele v Evropě, napsal více než 200 děl, z nichž dnes známe dohromady ve všech jazycích pouhých 55.

Kniha kronik izraelských králů

Hebrejská Bible odkazuje na zhruba 20 děl, která již neexistují. Často citované „Kroniky“ obsahovaly detailně popsané rané dějiny období doby železné, a čerpají z nich tak pravděpodobně mnohé další biblické narativy.

PŘEČTĚTE SI TAKÉ

Vstoupit do diskuse (0 příspěvků)

Komentáře (0)

ODESLAT ZPRÁVU
Vložit obrázek