KATEGORIE
SPECIÁLNÍ PROJEKTY
BLOGY
Přihlásit se
ODEBÍRAT ZPRÁVY
kaleidoskop

Každé šesté úmrtí na světě údajně souvisí se znečištěním životního prostředí

Nově zveřejněná vědecká zpráva ukázala, že v roce 2018 jedno ze šesti úmrtí po celém světě souviselo s nějakým z druhů znečištění.

...

„Znečištění je mnohem více než pouhou environmentální výzvou. Jedná se o velkou a všudypřítomnou hrozbu, která ovlivňuje mnoho aspektů lidského zdraví,“ uvádí vědec Philip Landrigan z newyorské školy Icahn School of Medicine at Mount Sinai (ISMMS), který se zabývá světovým zdravím. Tato zpráva vypracovaná komisí, kterou Landrigan vedl, byla publikována v odborném lékařském časopise The Lancet.

Větší zabiják než AIDS

Zmíněná komise strávila dva roky shromažďováním dat z předchozích zpráv vydaných Světovou zdravotnickou organizací a dalšími výzkumnými ústavy, které se zaměřovaly na různé druhy znečištění a jejich dopad na obyvatelstva 130 zemí. Zjistila, že přibližně 9 milionů úmrtí v roce 2018 bylo nějakým způsobem spojeno se znečištěním. To znamená, že tato příčina smrti zdaleka předčila například malárii, tuberkulózu a HIV/AIDS dohromady.

Z různých druhů znečištění se na prvním místě seznamu nachází špatná kvalita ovzduší, která v roce 2018 zapříčinila úmrtí 6,5 milionů lidí. Znečištěné ovzduší totiž způsobuje dýchací problémy a řadu dalších nemocí včetně rakoviny plic, mrtvicí a srdečních chorob. Na druhém místě seznamu najdeme znečištění vody, v důsledku kterého v daném roce zemřelo 1,8 milionu lidí, a to zejména vlivem infekcí a gastrointestinálních problémů. 800 000 úmrtí pak bylo způsobeno vystavením nebezpečným znečišťujícím látkám na pracovištích.

Tato čísla se mohou zdát závratná, nicméně autoři varují, že údaje uvedené ve zprávě jsou pouze nízkými odhady. Mnohým účinkům, které znečištění na lidské zdraví může mít, vědci totiž dosud plně nerozumí.

Ačkoli se tato úmrtí související se znečištěním týkají všech částí světa, zpráva ukázala extrémní geografickou a ekonomickou nerovnováhu. Přibližně 92 % úmrtí nastalo v zemích s nízkými příjmy a v zemích procházejících industrializací, kde jsou předpisy pro ochranu životního prostředí často velmi volné či takřka neexistují.

„Znečištění, chudoba, špatný zdravotní stav a sociální nespravedlnost se hluboce prolínají,“ říká Karti Sandilya, poradce z organizace Pure Earth a spoluautor zprávy.

Nejen lidské oběti, ale také ekonomické zatížení

Autoři zprávy dále zjistili, že kromě tragických lidských ztrát je vysoké také ekonomické zatížení pro celý svět, které s sebou nemoci a úmrtí spojená se znečištěním přináší. Celkem se jedná o částku 4,6 bilionu dolarů (přibližně 100 bilionů Kč), která odpovídá zhruba 6 % celosvětového HDP.

Podle Megan Thielkingové z internetového portálu STAT však zpráva poskytuje také několik dobrých znamení. Počet úmrtí způsobených některými druhy znečištění totiž klesá, přičemž nejvíce klesajícími příčinami jsou znečištění vnitřního vzduchu a kanalizace.

Autoři zprávy zároveň zdůrazňují, že rozvinuté země a charitativní nadace musí zasáhnout a pomoci rozvojovým zemím úroveň znečištění a počet těchto úmrtí snížit. „Tato zpráva by měla informovat politiky a sloužit jako včasná výzva k akci. Znečištění je bitva, kterou lze vyhrát,“ napsali šéfredaktoři The Lancet.

ZPĚT NA KATEGORIE

PŘEČTĚTE SI TAKÉ

Vstoupit do diskuse (0 příspěvků)

Komentáře (0)

ODESLAT ZPRÁVU
Vložit obrázek