KATEGORIE
SPECIÁLNÍ PROJEKTY
BLOGY
Přihlásit se
ODEBÍRAT ZPRÁVY
kaleidoskop

Na konci století by v důsledku extrémního počasí mohlo zemřít až 152 000 lidí ročně

Vědci v nové studii tvrdí, že v roce 2100 by extrémní počasí v Evropě mohlo způsobit smrt až 152 000 lidí ročně v případě, že nebudou podniknuty kroky ke snížení efektů změn klimatu.

...

Studie publikovaná v odborném časopise s názvem The Lancet Planetary Health uvádí, že se jedná o 50krát větší počet úmrtí, než zaznamenáváme dnes, při čemž 99 % z těchto úmrtí způsobených počasím by měly na svědomí horké vlny. Nejvíce zasaženou oblastí by dle studie byla jižní Evropa.

Odborníci uznávají, že tato zjištění jsou znepokojující, nicméně někteří upozornili na to, že odhady by mohly být přemrštěné.

V případě, že nebudou podniknuty kroky ke snížení emisí skleníkových plynů a zlepšení strategií ke snížení dopadů extrémních meteorologických událostí, stane se dle studie provedené Společným výzkumným střediskem Evropské komise (JRC) následující:

  • Úmrtí způsobená extrémním počasím by mohla vzrůst z 3000 ročně (1981-2010) na 152 000 ročně (2071 do 2100).
  • Dva ze tří lidí v Evropě budou v roce 2100 zasaženi přírodní katastrofou, zatímco na začátku století to byl jeden člověk z dvaceti.
  • Počet úmrtí způsobených pobřežními záplavami výrazně vzroste, a to z 6 lidí ročně z počátku století 233 ročně na jeho konci.

Studie analyzovala efekty sedmi nejnebezpečnějších typů událostí spojených s počasím, kterými jsou horké vlny, náhlá ochlazení, požáry, sucha, pobřežní a říční povodně a vichřice, ve 28 zemích Evropské unie a ve Švýcarsku, Norsku a na Islandu.


Vědecký tým analyzoval záznamy o katastrofách z období od roku 1981 do roku 2010 za účelem odhadnutí míry zranitelnosti populace a sloučil tuto informaci s předpověďmi budoucího vývoje změn klimatu a nárůstu a migrace populace.

Tým bral v úvahu míru emisí skleníkových plynů, která by vedla k průměrnému globálnímu oteplení o 3 °C ke konci století oproti hodnotám z roku 1990, což je pesimistická hodnota, která je mnohem vyšší, než si za cíl dává Pařížská dohoda, jejímž cílem je snížit dopady globálního oteplování.

„Ve 21. století je změna klimatu jednou z největších globálních hrozeb pro lidské zdraví a její riziko pro společnost bude čím dál více spojeno s nebezpečími způsobenými počasím,“ řekl Giovanni Forzieri, jeden z autorů studie, a dodal: „Pokud globální oteplování nebude naléhavě omezeno a nebudou přijata příslušná opatření, mohlo by být ke konci století ročně vystaveno škodlivým klimatickým extrémům okolo 350 milionů Evropanů.“


Spojené státy v pátek předložily OSN první písemné oznámení o svém úmyslu vystoupit z Pařížské dohody o klimatu uzavřené roku 2015.

Americký prezident Donald Trump vzbudil vlnu mezinárodní kritiky poté, co v červnu o tomto rozhodnutí poprvé informoval veřejnost s tvrzením, že dohoda by stála miliony amerických pracovních míst.

Více než 200 zemí se v rámci Pařížské dohody zavázalo udržet oteplování „značně pod“ hodnotou 2 °C nad hodnotou z období před industrializací a „snažit se snížit“ ho ještě více, a to na hodnotu 1,5 °C.

PŘEČTĚTE SI TAKÉ

Vstoupit do diskuse (0 příspěvků)

Komentáře (0)

ODESLAT ZPRÁVU
Vložit obrázek