KATEGORIE
SPECIÁLNÍ PROJEKTY
BLOGY
Přihlásit se
ODEBÍRAT ZPRÁVY
kaleidoskop

Od populace jedovatých zvířat až po dopad asteroidů: Fascinující mapy ukázaly svět jako nikdy předtím

Naše planeta je nepřetržitým zdrojem fyzických, politických i kulturních aktivit. Jenže ještě donedávna bylo složité něco takového vizuálně zdokumentovat. Nová kniha s názvem New Views: The World Mapped Like Never before přináší mapy světa, které zobrazují vizualizovaná data od lidského chování, přes činnost zvířat až po přírodní jevy. Úžasné snímky byly získány díky satelitním technologiím a nejmodernějším výzkumným technikám. 

...

Kniha, která ukazuje jedinečné zobrazení globálních jevů, je dílem Alastaira Bonneta, profesora sociální geografie na Univerzitě v Newcastlu. Na mapách jsou vizualizovány děje jak na pevnině, tak na moři i ve vzduchu a čtenáři si díky mapám mohou udělat představu o jazykové rozmanitosti, ale i míře užívání drog, hladině moře či spotřebě cukru.

Zde je 19 z 50 map, které jsou v unikátní knize k vidění:

1. Námořní stezky

Světle modré linie na této mapě ukazují trasy plavidel, které brázdí oceány. Nejfrekventovanější je dle této animace severní Pacifik a severní Atlantik, stejně jako Indický oceán.


2. Dopady asteroidů

Data, z nichž tato mapa vychází, vydala v listopadu roku 2014 NASA. Je zde vyobrazen globální výskyt malých úderů asteroidů v rozsahu od 1 metru do 20 metrů mezi lety 1994 až 2013. Žluté tečky představují dopady ve dne, modré v noci. Jednotlivé dopady se liší dle úrovně nárazu (měřeno v joulech).


3. Neprobádané oceány

 Až 2 700 vědců v rámci 540 expedic nabídlo nahlédnutí do života pod hladinou moře. Ale ne všechny mořské hlubiny byly prozkoumány, což ukazuje další mapa. Světle modře jsou vyznačeny ty oblasti, které jsou probádané a tmavě modrá patří oblastem, o nichž toho vědci vědí jen hodně málo.  


4. Jedlý hmyz

Tato mapa sestavená Wageningenskou univerzitou v Holandsku ukazuje celou řadu druhů hmyzu, který se dá jíst. Tmavší oblasti včetně Mexika a Číny mají zhruba 200 až 300 jedlých druhů hmyzu, zatímco ty světlejší mají kolem 1-25 druhů. V šedých oblastech nejsou k dispozici žádné jedlé druhy. Nejčastěji se pak vyskytují různí brouci. Údaje pro mapu byly získány ze seznamu 2040 jedlých druhů hmyzu.


5. Lidé žijící v USA, kteří se narodili mimo Spojené státy

Mapa světa z roku 2015 vytvořená výzkumným centrem Pew Research Center ukazuje původ lidí žijících v Americe. Přesto, že byl tento národ založen Evropany, nejvíce imigrantů pochází z Mexika (12 milionů), Indie (1 970 000), Kuby (1 130 000), Jižní Koreje (1 120 000), Vietnamu (1 130 000) a Filipín (1 900 000).


6. Náchylnost k přírodním katastrofám

Na základě zprávy OSN o světových rizicích z roku 2012 jsou na této mapě tmavě zelenou barvou vyobrazeny ty oblasti, které jsou k přírodní katastrofě nejnáchylnější, ať už se jedná o zemětřesení, sucho, povodeň či hurikán. Jedná se například o Guatemalu, Bangladéš, Tongo, Vanuatu či Filipíny.


7. Zbraně

Tato mapa vyobrazuje počet soukromě držených zbraní za použití licence z roku 2007. Většina těchto zbraní je držena v USA, kde je zhruba 80 zbraní na 100 lidí. Za USA následuje Jemen, Německo a Island.


8. Počet migrantů

Údaje zobrazené na této mapě ukazují zjištění Vídeňského demografického institutu z roku 2015. Jsou zde ilustrovány procentní podíly obyvatel, kteří se narodili v zahraničí. Země s největší migrační populací jsou zvýrazněny tmavě modrou barvou, ty s tou nejmenší jsou světle zelené. Ukazuje se, že nejvíce migrantů z ciziny se shromažďuje v Kazachstánu bohatém na ropu (hlavně Rusové), v Kanadě, Austrálii či na Novém Zélandu. Mezi země s nejmenším podílem migrantů patří Peru, Maroko, Mongolsko, Nikaragua a Namibie.


9. Počet jedovatých živočichů

Následující mapa ukazuje počet druhů jedovatých živočichů, který se pohybuje kolem 500 druhů na celém světě. Například Velká Británie má jen jeden druh jedovatého živočicha, zatímco Mexiko má 80, Brazílie 79, Austrálie 66 a Kolumbie, Indonésie, Indie a Vietnam více než 50. Tmavší oblasti vykazují největší počet jedovatých druhů, světlejší nejmenší.


10. Mírumilovnost

Tato data jsou odvozena z Globálního mírového indexu zveřejněného Ústavem pro ekonomiku a mír. Mapa ukazuje oblasti světa, v nichž je nejnižší míra konfliktu. Údaje jsou založeny na probíhajících domácích či mezinárodních konfliktech a míře kriminality, teroristické aktivity a militarizace jednotlivých zemích. Nejklidnější oblasti jsou označeny světlou barvou a patří mezi ně Island, Nový Zéland, Dánsko, Portugalsko a Rakousko. Mezi země s nejvyšší mírou konfliktu pak patří Irák, Jižní Súdán a Sýrie.


11. Mravenci

Tato mapa ukazuje národní i regionální výskyt jednotlivých druhů mravenců. Tmavě růžová barva vyznačuje oblasti, které mají mezi 527 až 1462 druhy, zatímco bílé plochy nemají žádné. Například Afrika má 683 druhů, zatímco Itálie má 253 a Velká Británie 61.


12. Míra znečištění ovzduší

V tomto případě je vyobrazena míra koncentrace oxidu uhelnatého na světě v letech 2000 až 2004. Snímky byly získány díky družici NASA. Nejvyšší úroveň znečištění má Čína, která je označena tmavě červenou barvou. Kontrast mezi touto zemí a vedlejším pohořím Himalájí je značný.


13. Míra spokojenosti

Tato mapa zobrazuje úroveň spokojenosti dle jednotlivých zemí světa. Odkazuje se zde na přímou souvislost mezi bohatstvím a mírou spokojenosti. Mezi méně šťastné oblasti patří Afrika, Blízký východ a jižní Asie, zatímco Evropa, Austrálie a Amerika jsou na tom o poznání lépe. Vůbec nejšťastnější zemí je Norsko, které je následováno Dánskem.


14. Množství blesků

Zde je vyobrazena úroveň počtu blesků na kilometr čtvereční za rok. Nejvíce se blýská v oblastech označených světle růžovou barvou, šedivé oblasti mají téměř nulový výskyt blesků. Nejvíce výbojů je pak v Kongu či Venezuele.


15. Obezita

Tato mapa ukazuje procento lidí, kteří jsou v rámci populace klasifikováni jako obézní. Mapa vychází z dat Světové zdravotnické organizace z roku 2014. Nejtmavší oblasti vykazují vyšší míru obezity, například v Americe, Libyi či v Tongu. Nejnižší míru obezity vykazuje Jihovýchodní Asie.


16. Sítě amerických fast foodů

Americké rychlé občerstvení se vyskytuje ve všech možných koutech světa, nejvíce prodejen s tímto občerstvením má Kanada, Austrálie, Velká Británie, Island, Malajsie či Spojené arabské emiráty. Oproti tomu nejméně má Čína či některé části Afriky.


17. Letecká doprava

Jednotlivé kruhy na této mapě zobrazují počty letů z daného místa, zatímco zobrazené linie zobrazují jejich trasy. Zatímco Afrika zabírá méně než 2 % světové letecké dopravy, Asie má se svými 31 % nejvyšší podíl.


18. Rozmanitost obojživelníků

Tato mapa zobrazuje počet druhů obojživelníků v různých světových zónách, na jejichž výzkumu se podílelo více než 500 vědců ze 60 zemí. Teplejší barvy poukazují na vyšší počet, zatímco se například Brazílie může pochlubit celkem 932 druhy. USA má oproti tomu 297 druhů.


19. Rozmanitost ptačích druhů

Podobně jako předešlá mapa zobrazuje tato animace míru rozmanitosti jednotlivých druhů ptáků. Podle této mapy žije největší počet druhů ptactva v jihovýchodní Asii, v subsaharské Africe a na většině území Jižní Ameriky.


PŘEČTĚTE SI TAKÉ

Vstoupit do diskuse (0 příspěvků)

Komentáře (0)

ODESLAT ZPRÁVU
Vložit obrázek