KATEGORIE
SPECIÁLNÍ PROJEKTY
BLOGY
Přihlásit se
ODEBÍRAT ZPRÁVY
kaleidoskop

Počty spermií u západních mužů klesly za posledních 40 let kvůli „modernímu způsobu života“ o 60 %

Dle analýzy mnoha vědeckých studií bylo zjištěno, že moderní západní způsob života způsobuje u mužů vážné poškození zdraví. To vedlo k tomu, že za posledních 40 let klesl počet mužských spermií až téměř o 60 %. Na sníženou plodnost mají vliv především pesticidy, látky ovlivňující mužské hormony, strava, stres, kouření či obezita. 

...

Sestupný trend je typický pro západní společnost, v Africe či Asii se nevyskytuje

Životní styl mužů žijící ve vyspělých západních zemích sebou přináší mnoho stinných stránek, největší vliv má však na zdraví. Výše zmiňované vlivy mají velký vliv na plodnost, jsou ale také spojeny s řadou onemocnění včetně rakoviny varlat nebo obecně zvýšenou úmrtností.

Vědci, kteří provedli analýzu, uvedli, že tempo poklesu počtu spermií nevykázalo v uplynulých letech žádné známky „vyrovnání.“ Stejný trend však vůbec nebyl zaznamenán v jiných částech světa, jako například v Jižní Americe, Africe a Asii, i když vědci připustili, že zde bylo provedeno daleko méně studií.

Jeden z expertů, který provedl poznámky ke studii, uvedl, že se jedná o doposud „nejkomplexnější studii na toto téma“ a popsal výsledná čísla jako „šokující.“ Také řekl, že se jedná o impuls k naléhavému výzkumu důvodů vedoucích k takovému poklesu.

Ve výzkumu publikovaném v časopise Human Reproduction Update vědci z Izraele, Brazílie, Dánska a Španělska uvedli, že celkový pokles počtu spermií v Evropě, Severní Americe, Austrálii a na Novém Zélandu činil mezi lety 1971 a 2011 59,3 %. Koncentrace spermií pak klesla o 52,4 %.

„Počet spermií a další parametry jejich stavu jsou pravděpodobně spojeny s různými vlivy prostředí včetně chemikálií narušujících endokrinní systém, pesticidy, tepelnými faktory a faktory životního stylu, jako je strava, stres, kouření či index tělesné hmotnosti,“ uvádí autoři studie.

Chemické látky, které mají vliv na snížení počtu spermií, se často používají například k výrobě různých plastických materiálů či mořidel používaných v nábytku. Tyto látky se mohou dostat do potravinového řetězce poté, co byly přijaty rostlinami nebo snědeny zvířaty.

Na mužskou plodnost má rovněž vliv strava obsahující hodně alkoholu, kofeinu, zpracovaného masa, sóji a brambor. Kromě vlivu na schopnost reprodukce má nezdravý životní styl také vliv na vznik různých onemocnění, jako je rakovina varlat, na počet dětí narozených jen s jedním nebo s žádným varletem, problémy s dospíváním či na celkovou hladinu testosteronu.

„Dopady na zdraví jsou pak v celkovém měřítku ještě širší. Nedávné studie ukázaly, že nízký počet spermií je spojen s celkovou morbiditou a úmrtností,“ uvedli autoři studie. Vědci proto vyzvali k zahájení potřebného výzkumu, který by zjistil přesné důvodu úpadku počtu spermií.


Foto: Pexels

Životní prostředí má vliv už i na jedince v prenatálním věku

Podle vědců má však životní prostředí obecně vliv na muže jak v prenatálním věku, tak v dospělosti. „V prenatálním životě může hrát roli především narušení endokrinního systému, například když matka v těhotenství kouří, zatímco změny životního stylu a vystavení se pesticidům může hrát roli v dospělém životě,“ podotkli výzkumníci.

Poklesu spermií si vědci poprvé výrazně všimli zhruba před 25 lety, nyní se ukázalo, že pokles nadále pokračuje.

„Skutečnost, že je tento pokles zřetelný hlavně v západních zemích, je náznakem toho, že chemické látky používané ve spotřebitelských produktech hrají kauzální roli,“ uvedla jedna z autorek studie profesorka Shanna Swanová. Nová studie by podle mnoha vědců měla fungovat jako výzva k provedení aktivního výzkumu v dané oblasti. Výzkumníci si rovněž kladou otázku, jaký vliv bude míst stále se snižující plodnost na příští generace.

Tento sestupný trend je navíc spojený s tím, že ženy dnes běžně rodí své první děti až kolem 30. roku života, což je další rána pro celkovou schopnost reprodukce v západních zemích. „Když se dívám do budoucnosti, vidím, že tento dvojí trend bude celkovou neplodnost nadále zvyšovat. Proto doufám, že tato nová studie bude sloužit jako výzva pro zdravotnické a výzkumné orgány a stejně tak pro veřejnost a zejména pro mladé lidi,“ řekl další spoluautor studie profesor Richard Sharp z Univerzity v Edinburghu.  

PŘEČTĚTE SI TAKÉ

Vstoupit do diskuse (0 příspěvků)

Komentáře (0)

ODESLAT ZPRÁVU
Vložit obrázek