Kolaps fukušimského jaderného reaktoru v roce 2011 byl způsoben zemětřesením a následnou vlnou tsunami. Při této přírodní katastrofě zemřelo 18 000 lidí a zničeno bylo více než milion budov.

Nejméně 100 000 lidí žijících v blízkosti elektrárny bylo nuceno opustit své domovy. U tohoto vysídleného obyvatelstva je od té doby pozorován vysoký výskyt psychických problémů a posttraumatické stresové poruchy.

Odhaduje se, že z redaktoru při havárii uniklo zhruba 600 tun radioaktivního paliva.

Předtím, než bude možné zahájit vyčištění oblasti, potřebuje Společnost Tokyo Electric Power Company (Tepco), která má vyčištění na starosti, zjistit přesné údaje o poloze a velikosti těchto úniků.

Protože je míra radiace v oblasti daleko vyšší, než jakou by mohl člověk přežít, používají inženýři společnosti speciálně vyrobené roboty „škorpion“, kteří pomocí připojených kamer zkoumají rozsah škod.

Poslední pokus o sběr dat ve Fukušimě však selhal poté, co robot navržený společností Toshiba nedokázal odolat příliš vysoké míře radiace a přestal fungovat 5krát dříve, než se očekávalo.

Robot se měl vypořádat s radiací 73 sievertů, nicméně nedávno naměřená hodnota radiace uvnitř reaktoru dosáhla hodnoty 530 sievertů. Takové radiaci aktuálně nedokáže příliš dlouho odolávat žádný z robotů s antiradiační ochranou, který je k dispozici.

Vystavení lidského organismu pouhému 1 sievertu by stačilo k přivození nemoci z ozáření a nevolnosti. 5 sievertů by do měsíce zabilo polovinu lidí, kteří by tomuto záření byli vystaveni, a 10 sievertů by pak bylo smrtelných během pár týdnů.

Již dříve tohoto roku selhalo společnosti Tepco několik sond. V únoru přestal robot škorpion fungovat poté, co byla jeho hraniční hodnota ozáření dosažena za pouhé 2 hodiny fungování v karanténní zóně ve Fukušimě.

Japonská vláda v prosinci minulého roku vyčíslila odhadovanou škodu způsobenou jadernou katastrofou na 20 bilionů jenů (zhruba 4,5 bilionu Kč).

Vyšetřování této katastrofy následně odhalilo, že jí mohlo být zabráněno, kdyby společnost Tepco dodržovala základní bezpečnostní požadavky.

Japonská vláda tvrdí, že náklady vzniklé katastrofou uhradí samotné Tepco, nicméně ohromný rozsah nutných operací znamená, že v krátkodobém horizontu budou tyto náklady hrazeny z peněz daňových poplatníků.


Autor: VoZ

Zdroj: Independent