Moč s chlorem tvoří sloučeniny nebezpečné pro srdce i plíce

Nová studie uvádí, že mísení kyseliny močové s chlorem může utvořit nové sloučeniny zvané chlorid dusitý a chlornan, které jsou podle vědců v krytých chlorovaných bazénech „všudypřítomné“. Tyto sloučeniny mohou způsobit problémy na plicích, jsou spojovány také s onemocněním srdce a nervového systému.

Ačkoliv člověk vypouští kyselinu močovou i prostřednictvím potu, až 90 % koncentrace této kyseliny v bazénech pochází přímo z moči. Nová studie zjistila následující:

Kyselina močová je z 24 % až 68 % připojena na vedlejší produkty v bazénové vodě.

Na přítomnost kyseliny močové v bazénové vodě připadají 3 % až 4 % chloridu dusitého.

Tyto látky souvisí s chronickými zdravotními problémy plavců.

Zákaz močení do bazénu je nyní opravdu opodstatněný

Až doposud nikdo přítomnost a účinky kyseliny močové v chlorované vodě nezkoumal, takže výsledky poskytují vědeckou podporu tvrzení, že močení do bazénu by mělo být opravdu zakázáno.

Výzkumníci poukazují na to, že závěry studie by měly poskytnout lekci pro každého, kdo je líný vylézt z bazénu a odskočit si na toaletu, ať už se jedná o profesionálního plavce nebo rekreanta.

„Pokud se plavci vyhnou močení v bazénech, dojde ke zlepšení kvality ovzduší i vody [na bazénech] nezávisle na ostatních změnách v úpravě vody nebo cirkulaci vzduchu,“ uvedli autoři studie.


Autor: ElS

Zdroj: Smithsonian Magazine

Foto: Greg Lilly