KATEGORIE
SPECIÁLNÍ PROJEKTY
BLOGY
Přihlásit se
ODEBÍRAT ZPRÁVY
kaleidoskop

V době kamenné byly nositelkami kultury a znalostí ženy, tvrdí vědci

Nově provedená studie přišla s překvapujícími závěry, podle kterých byly v době kamenné „hnací silou“ v šíření nových myšlenek a technologií napříč Evropou ženy, zatímco jejich muži zůstávali v jejich obydlí.

...

Díky analýze kostí a zubů příslušníků starověkých národů jsou tak nyní otřeseny základy předchozích teorií o tom, jak naši primitivní předkové cestovali.

Analýza ukázala, že mnoho žen, které byly pohřbeny na starobylých pohřebištích, urazilo dlouhé cesty do osad daleko od svých osídlení, kde se narodily a vyrostly. A vědci se nyní domnívají, že při svém cestování mezi lety 2500 až 1650 př. n. l. s sebou nesly také kulturu a technologie.


Muži naopak dle dentálních a kostních záznamů zůstávali většinou po celou dobu svého života v jedné oblasti.

Přesný status, jaký cizí ženy v komunitách měly, je zatím pro archeology záhadou. Jednou z možností je, že ženy byly „královnami doby kamenné“, které stvrzovaly spojenectví mezi sousedními kmeny. Nicméně byly pohřbívány úplně stejným způsobem jako ženy blízce příbuzné tamním mužům, což naznačuje jejich rovnocenný status s jejich místními ženskými vrstevnicemi.

Další záhadou je, že u cestujících žen nebyly nalezeny žádné genetické vztahy, což znamená, že buď neměly děti, anebo se jejich potomci rovněž přesunuli jinam.

Pozdní doba kamenná a brzká doba bronzová byly dobou technologické revoluce, která zasáhla farmaření, zpracování kovu, náboženství a hrnčířství. Nový výzkum tedy naznačuje, že právě ženy v době kamenné a bronzové hrály důležitou roli v šíření posledních průlomů, technologií a také kultury.

Zkoumanou oblastí výzkumu, který byl publikován v prestižním vědeckém časopise PNAS, bylo údolí řeky Lech ležící jižně od německého města Augsburg. Autoři však uvádí, že jejich závěry podporují také DNA testy pozůstatků z dalších podobných pohřebišť z pozdní doby kamenné a brzké doby bronzové ve Velké Británii, Rakousku, Rakousku a České republice.


Tento takzvaný patrilokální model, ve kterém se ženy stěhují více než muži, však nebyl pouze dočasným jevem. Přetrval totiž dalších 800 let během přechodu mezi neolitem a brzkou dobou bronzovou.

Corina Knipperová, jedna z autorů výzkumu, říká, že analýza zubů dokáže odhalit, kde ženy vyrůstaly. Usazeniny v zubní sklovině prokazovaly „velkou rozmanitost různých ženských rodových linií, ke které mohlo dojít tak, že se s postupem času mnoho žen přesunulo do údolí Lechu z nějakých jiných míst“.

Závěry studie dle autorů „prokazují význam mobility žen pro kulturní výměnu v době bronzové“.

Vedoucí autor studie Philipp Stockhammer uvedl, že „mobilita jednotlivců byla důležitým znakem charakterizujícím životy lidí ve střední Evropě i ve 3. a na začátku 2. milénia“.

PŘEČTĚTE SI TAKÉ

Vstoupit do diskuse (0 příspěvků)

Komentáře (0)

ODESLAT ZPRÁVU
Vložit obrázek