Genetika není jediným určujícím faktorem inteligence

Kategorie genů známé jako „podmíněné geny“ fungují jen v případě, že pocházejí z matky, výjimečně z otce. Mezi tyto geny patří i inteligence, která přichází hlavně od matky. Laboratorní studie za použití geneticky modifikovaných myší zjistila, že jedinci s velkou dávkou mateřských genů měli větší hlavy i mozky, ale malá tělíčka. Ti jedinci, kteří měli extra dávku otcovských genů, měli naopak menší mozky, ale větší těla.

Výzkumní pracovníci identifikovali buňky, které obsahovaly pouze mateřské nebo pouze otcovské geny v šesti různých částech myšího mozku, jež řídily kognitivní funkce od stravovacích návyků po paměť. Otcovské buňky byly nahromaděny v částech, které jsou zapojeny do funkcí, mezi něž patří spíš sexualita, potrava či agrese.

Vědci však v této mozkové kůře nenašli nejpokročilejší kognitivní funkce, jako je uvažování, myšlení či jazyk. S tím, že se myší mozek nemusí chovat jako lidský, se vědci z Glasgowské univerzity rozhodli přejít k přístupu, který pracoval přímo s lidmi.

Provedli proto pohovory s 12 686 mladými lidmi ve věku 14 až 22 let, a to jednou každý rok od roku 1994. Tým bral v úvahu rasu účastníků i jejich sociálně-ekonomický status. Ukázalo se, že tito jedinci měli podobné IQ, jako jejich matky. Z výzkumu však také vyplývá, že genetika není jediným určujícím faktorem inteligence. Dědičných je pouze 40 - 60 %, zbytek je závislý na prostředí, v kterém se vyvíjíme a rosteme. I zde však hrají matky velmi důležitou roli.

Inteligence se rozvíjí hlavně u těch dětí, které mají s matkami silné pouto

Vědci z Washingtonské univerzity zjistili, že bezpečné citové pouto mezi dítětem a matkou má zásadní význam pro růst některých částí mozku. Tento objev byl zaznamenán díky sedmiletému výzkumu, v jehož rámci bylo sledováno několikero matek, jejich dětí a také způsob, jakým tyto ženy své děti vychovávaly.

Ty děti, které byly emocionálně podporovány, měly o 10 % větší hipokampus než děti, jejichž matky jim byly citově vzdálenější. Hipokampus je oblast mozku, která je spojená s pamětí, učením a reagováním na stres. Silné pouto s matkou dává dítěti pocit bezpečí, které mu umožňuje prozkoumávat svět, důvěřivě řešit problémy a tím pádem se i efektivně rozvíjet.

Pozorné matky mají navíc tendenci pomáhat svým dětem tyto problémy řešit a umožnit jim tak dosáhnout jejich plného potenciálu. Samozřejmě neexistuje důvod, proč by tuto roli nemohli hrát ani otcové. Inteligenci mohou nepochybně rozvíjet i vlastnosti získané od otce, například intuice či emoce.


Autor: ElS

Zdroj: The Independent