Vědci rozpoznali čtyři druhy „hovoru“

Mnoho zvířat spolu komunikuje navzájem - vlci na sebe vyjí, ptáci zpívají a tančí, aby upoutali pozornost dalšího jedince a kočky si značkují své teritorium, aby tak o sobě daly ostatním vědět. Vědci z Izraele však přišli na to, že kaloň egyptský nevydává pouze vysoké zvuky, když se spolu s ostatními shromažďuje ve svém úkrytu, ale často probírá i specifické problémy.

Podle Ramina Skibby, Yossiho Yovela a dalších vědců, kteří se na výzkumu netopýří řeči podíleli, nejsou netopýří zvuky jen náhodné, jak se až dosud myslelo. Vědecký tým pozoroval skupinu 22 jedinců kaloně egyptského po dobu 75 dní. K rozpoznání zvuků výzkumníci použili stroj, který je původně určen k rozpoznávání lidských hlasů.

Tento stroj pomohl nahrát až 15 000 „rozhovorů,“ které byly následně analyzovány. Vědcům šlo o to zjistit, zda byly zvuky kaloňů nějak navázány na určité druhy činností. „Přeloženo“ bylo 60 % netopýřích hovorů, které byly rozděleny do čtyř kategorií. Jeden typ zvuku naznačuje, že se kaloni hádají o jídlo.

Další označuje spor o místo na spaní, třetí je vyhrazen pro samce k upoutání pozornosti samiček pro případné páření a ke čtvrtému typu zvuku dochází tehdy, pokud se kaloni hádají v případě, že jiný kaloň visí příliš blízko nich. Podobně, jako je tomu člověka, mění kaloni tón hlasu podle toho, o čem a s kým „mluví“.

Další výzkum se bude zabývat tím, zda se netopýři učí tuto řeč až během života

Podle Ramina Skibby existuje kromě člověka jen málo živočišných druhů, které jsou schopny takto hovořit s dalším jednotlivcem specifickými zvuky. „Zjistili jsme, že velká část netopýřích zvuků, která byla dříve považována za totéž, ve skutečnosti obsahuje hodně informací,“ uvedl Yovel v rozhovoru pro The Guardian.

Vědec dále tvrdí, že při podrobnějším rozboru by bylo možné zjistit ještě detailnější typy zvuků a informací. Vědci chtějí nyní zjistit, zda se netopýři už rodí s takovou znalostí „jazyka“ nebo zda se ho učí v průběhu života v koloniích. Další otázkou je to, zda tato zvířata používají stejný typ zvuků i mimo kolonie, anebo v jednotlivých koloniích existují jakási "lokální nářečí", jako je tomu například u kosatek. K tomu by mohly dopomoci mikrofony připevněné na jednotlivé kaloně vypuštěné do volné přírody.


Autor: ElS

Zdroj: Smithsonian Magazine

Foto: Michal Samuni-Blank