KATEGORIE
SPECIÁLNÍ PROJEKTY
BLOGY
Přihlásit se
ODEBÍRAT ZPRÁVY
nazory

Analýza textu webu Neovlivni.cz „Propagandistický Eurodenik.cz vlastní ruští byznysmeni“

Portál Eurodenik.cz byl webem Neovlivní.cz osočen z toho, že je propagandistický, proruský, čerpá z pochybných zdrojů“ a mimo jiné přirovnán k webům jako je Aeronet, Parlamentní Listy nebo AC24. Tato nařčení jsme vzali velmi seriózně a rozhodli jsme se je prověřit. Výsledky našeho hledání naleznete níže v kompletní analýze, která byla společně s výzvou ke stažení článku a veřejné omluvě mnohokrát zaslána jak šéfredaktorce webu Neovlivni.cz Sabině Slonkové, tak šéfeditorce Simoně Holecové. Reakce doposud byla nulová, šance na soudní spor, který by proběhl rychle a netrval v ideálním případě minimálně několik let, je téměř nulová a tak jsme se rozhodli, že soudcem celého problému by za současné situace měla být především veřejnost a vy, naši čtenáři.

...

Faktický rozbor textu:


Slovo „propagandistický“ z titulku není v textu nijak konkrétně a přesvědčivě doloženo, autorka Ivana Smoleňová pouze zmiňuje, že „portál nápadně připomíná další z proruských webů, které od vypuknutí války na Ukrajině a anexe Krymu zahltily český a slovensky internetový a mediální prostor“.

Ohrazujeme se proti tomuto nelogickému myšlenkovému pochodu p. Smoleňové, dle kterého pokud něco pouze „připomíná“ proruský web, je to zajisté proruský web a je možné jej označit jako „propagandistický“ již v titulku. Jde o zavádějící, účelové a prokazatelně nepodložené pojmenování portálu Eurodeník.cz, které má za cíl vzbudit senzaci a již v první větě jej lživě vykreslit v negativním světle.

Autorka dále tvrdí, že portál Eurodeník čerpá ze zdrojů, jako je Sputnik, čímž naznačuje, že portál publikuje dezinformace či proruskou propagandu. Dle našeho vědomí jde o lež, neboť Eurodeník.cz ze Sputniku aktivně zprávy nečerpal ani nečerpá, jak ostatně ukazuje i výsledek naší snahy nalézt klíčové slovo „Sputnik“ někde na portále Eurodeník.cz pomocí vyhledávače Google (stejný výsledek následoval po snaze vyhledat na portále Eurodeník slovní spojení „zdroj sputnik“):


Jak vidno z výsledků hledání, jediným, kdo ve skutečnosti Sputnik spojuje s Eurodeníkem, je server Neovlivni.cz.

Dalším zdrojem, který má údajně dokazovat, že je Eurodeník „proruský“, má být RT (Russia Today), o jehož vlastnické základně a napojení na ruskou vládu velmi dobře víme a stejně tak víme, že je nutné většinu zde publikovaných textů brát s opatrností a nadhledem. Zde je ovšem nutno podotknout, že z RT velmi často čerpají i západní media. Zpravidla proto, že RT jako jediný zdroj přinese nějakou informaci/obrazový materiál/video týkající se Ruska, neboť se novináři serveru díky jeho výsadnímu postavení k této informaci/materiálům dostanou jako jediní a žádný jiný zdroj těchto informací neexistuje.

Pokud bychom tedy měli automaticky usuzovat, že pokud se na nějakém webu vyskytne zpráva/citace pocházející z RT (byť třeba se samotným Ruskem nemá nic společného), spadne takový web ihned do škatulky „proruský“, náhle bychom museli i řadu seriózních západních zpravodajských portálů, jako jsou The Guardian, BBC či CNN, podle této logiky považovat za proruské.

Dále bychom chtěli redakci Neovlivní, respektive Ivanu Smoleňovou, poprosit, zda by mohla sdělit, kde na portálu našla text s titulkem ‘Hubení hubnou, zatímco bohatí bohatnou’ se zdrojem na britském The Guardian.


Pátrali jsme po něm jak skrz Google, tak v redakčním archivu, ale marně. Za odkaz na zmíněný text tedy budeme velmi vděčni. Pokud odkaz nebude dodán, budeme její tvrzení, že takový text na webu byl publikován, považovat za lež.


I zde se totiž (jako v případě Sputniku) ukazuje, že jediným, kdo tento údajný titulek spojuje s Eurodeníkem, jsou Neovlivní.

V kontextu výsledků hledání bychom se rovněž rádi serveru Neovlivní a autorky Ivany Smoleňové zeptali, zda i portály Kurzy.cz, Mesec.cz, Info.cz nebo Rozvojovka.cz, které se tomuto zjevnému a ekonomicky i statisticky dokazatelnému trendu také věnují, mají dle jejího názoru rovněž snahu „vzbudit nedůvěru vůči vlastním politikům, médiím, Americe, kapitalismu či západním institucím obecně,“ jako to dle citace z textu Ivany Smoleňové údajně Eurodeník dělá, byť by stejně jako výše zmíněné weby pouze informoval o této fakticky doložitelné skutečnosti a tedy plnil svou službu vůči čtenářům portálu.

Pokud se serveru Neovlivní nepodaří přesvědčivě doložit, že portál Eurodeník.cz cíleně a vědomě čerpá dezinformace a propagandu, které se jiná media zásadně vyhýbají, z médií vlastněných či financovaných ruskou vládou, nezakládají se všechna tato obvinění na pravdě. Přímo nás poškozuje i dle našeho názoru nepodložené zařazení Eurodeníku mezi „prokremelská“ media.

Přičemž bychom se rádi ostře ohradili proti této části textu:

„Podobně jako jiné protizápadní ‘alternativní’ weby v České republice, jako jsou například Aeronet, Parlamentní listy, AC24 nebo Czech Free Press, se portál Eurodenik.cz ostře vymezuje vůči českému mediálnímu mainstremu“

K této citaci bychom se rádi autorky Ivany Smoleňové zeptali, jak je dle jejího úsudku možné, že zatímco ona Eurodeník.cz řadí mezi „protizápadní weby“, Think-tank Evropské hodnoty, uznávaná autorita pro sledování a informování o proruských aktivitách na území České republiky, ve své rozsáhlé a velmi detailní studii „Fungování českých dezinformačních webů“ mapující veškeré dezinformační (a proruské) weby fungující v České republice slovo „Eurodeník“ (či Eurodenik) nezmínil ani jednou.

Tato studie, která byla publikována 26.7.2016, popisuje celkem 39 českých pro-kremelských webů (mezi nimi i čtveřici výše zmíněných dezinformačních webů a řadu dalších, často velmi malých a amatérsky tvořených webů), které šíří dezinformace, proruskou propagandu nebo zavádějící zprávy. Jakákoliv zmínka o Eurodeníku, který měsíčně čte čtvrt milionu čtenářů, však v celé studii chybí, byť jsme si naprosto jisti, že pokud by takto velký web šířil cíleně a pravidelně na poměrně malé české mediální scéně jakékoliv lži, dezinformace a proruskou propagandu, jistě by pozornosti Think-tanku při zjevně pečlivé tvorbě jeho studie neunikl.

Portál Eurodeník.cz se neobjevil ani ve vynikajícím článku Českého rozhlasu, který zmapoval nejúspěšnější dezinformační texty českého internetu, popsal některé z webů, které v Česku šíří proruské dezinformace a vycházel při tvorbě textu a databáze úspěšných dezinformačních textů mimo jiné z výše zmíněné studie. V databázi dezinformačních textů však jakýkoliv obsah z webu Eurodeník.cz opět chybí, stejně jako například v „Přehledu dezinformačních a manipulativních webů“, který je zveřejněn na stránkách Evropských hodnot.

A v neposlední řadě - 11.12.2017 publikoval server Aktuálně.cz velký projekt zaměřený na dezinformace s názvem: „Rozkrýváme pozadí nové světové války. Jak se Češi ocitli v zajetí lži“. Ani zde se slovo Eurodeník neobjevilo.

Na základě rozboru publikovaného textu a skutečnosti, že jediným, kdo portál Eurodeník.cz považuje za dezinformační, propagandistický, proruský a obviňuje jej z toho, že se jeho vazby na Rusko přímo promítají do jeho obsahu, je prokazatelně pouze server Neovlivni.cz, respektive Ivana Smoleňová, její článek „Propagandistický Eurodenik.cz vlastní ruští byznysmeni“ považujeme za dezinformační, velmi zavádějící a přímo poškozující naši značku a práci.

A to především z toho důvodu, že si autorka Ivana Smoleňová řadu věcí a spojitostí prokazatelně domyslela na základě 2 publikovaných článků, které na webu našla (údajně, po 1 z nich stále marně pátráme) a které přímo zmiňuje a také na základě ruské národnosti majitele společnosti, pod kterou portál spadá.

Velmi nás mrzí a také trochu mate, že redakce serveru Neovlivní, který se profiluje jako nezávislé a investigativní medium, dopustila, aby byl zveřejněn text, při jehož tvorbě autorku z nějakého důvodu ani nenapadlo pana majitele Valeriyho Khegaye nebo samotnou redakci Eurodeníku jakkoliv kontaktovat, a to i za situace, kdy je adresa společnosti EKO VELARI i kontakt do redakce (jak telefonický, tak e-mailový) zveřejněn přímo na webu Eurodenik.cz.

Nechápeme, že byl zveřejněn text o údajně zavádějícím zpravodajském portále, který je sám o sobě více než zavádějící a v několika případech podává nepravdivé informace. Velmi rádi bychom se proto dozvěděli více konkrétních informací o postupu práce Ivany Smoleňové při tvorbě textu, a především o její nulové snaze kontaktovat zástupce portálu či vlastnické společnosti a dozvědět se o portále Eurodeník.cz více konkrétních informací, což se dle našeho názoru zcela neslučuje se zásadami investigativní žurnalistiky, kterou dle svých slov server Neovlivní publikuje.

Pokud pomineme nedostatečně a nekvalitně odvedenou investigativní práci Ivany Smoleňové, která si v mnoha částech textu bez jasných důkazů řadu věcí nelogicky a mimo realitu domyslela pouze na základě vlastního, zjevně neobjektivního, úsudku, má existence textu na internetu rovněž vážné negativní důsledky pro Eurodeník.cz a jeho veřejný obraz.

Ne každý (téměř nikdo) má čas provést si podobný rozbor a ověřit si, zda jsou informace v textu pravdivé. Zavádějící titulek a úvodní odstavce vzbuzují o portálu Eurodenik.cz zcela bezdůvodně negativní dojem a mohou mít přímý negativní dopad na vnímání portálu ze strany čtenářů, potenciálních inzerentů či obchodních partnerů.

Na základě tohoto rozboru jsme představitele webu Neovlivní.cz několikrát žádali o stažení textu včetně jeho verze v anglickém jazyce a o omluvu ze strany zodpovědných osob za publikování tohoto textu o portálu Eurodenik.cz. Na tyto žádosti však dosud nebylo nijak reagováno.

V České republice nyní probíhá velmi intenzivní „hon“ na weby šířící fake news, zavádějící informace či něčí lživou propagandu (jak ostatně ukazují výše odkázané studie a novinářské projekty), je to tak určitě dobře a my tyto snahy plně podporujeme. Zcela zásadně se však ohrazujeme proti premise, že je možné v rámci hledání další novinářské senzace pouze na základě národnosti / trvalého bydliště majitele (bez znalosti jeho skutečného původu i kontextu jeho situace) a bez jediného přímého důkazu automaticky odsoudit jeho online projekt jako „proruský“ nebo „propagandistický“.

ZPĚT NA KATEGORIE

PŘEČTĚTE SI TAKÉ

Vstoupit do diskuse (1 příspěvků)

Komentáře (1)

ODESLAT ZPRÁVU
Vložit obrázek
Dlouho jsem si myslel, že na Vás Dobro nemůže, protože jim nedáváte možnost odkazováním na "pochybné zdroje" - ať už to znamená cokoliv, takže si to museli vymyslet. Slonková je nejen tupá, ale i neskutečná svině. Opět je tu staré známé "kdo nejde s námi, jde proti nám".