Vzhledem k tomu, že byla Evropa z velké části závislá dovozu z vnějšku, ať už na obchodu mezi jednotlivými státy mezi sebou, nebo na přílivu zboží z jiných kontinentů, populace začíná hladovět. Spojené státy, Čína ani Rusko nechtějí do nepokoji zmítaných zemí nic dovážet, řada zemí tak strádá zejména s potravinovou soběstačností.

Množí se případy Evropanů, kteří už zde žít nechtějí a míří na jih či na východ za lepším životem mimo každodenní nepokoje, střelbu a strach o život. Někteří míří na východ, jiní na Středomořské ostrovy. Největší proud však směřuje do Řecka, odkud se chtějí dostat do Turecka.

Nechali za sebou své krásné domy, úspěšné kariéry, drahá auta, oblečení i další vymoženosti a hledají jen místo, kde by mohli v míru začít znovu normálně žít.

.

.

.

Jak by asi taková situace vypadala ve skutečnosti? Otevřelo by Turecko Evropanům své hranice? Postaral by se bez okolků Blízký východ o křesťany, židy a ateisty z Evropy? Rozkrájely by se bohaté země Perského zálivu, aby za své miliardy z ropy pomohly? Nebo by evropští uprchlíci byli obviněni z jakési novodobé křížové výpravy a v lepším případě jen vyhoštěni?

Většina z nás si asi dovede představit, jak mlsně by na oslabenou a dezorientovanou Evropu pokukovalo Rusko či Turecko. A je bez diskuze, že Spojené státy by reálně nedopustily, aby Rusko znovu získalo v Evropě nějaký větší vliv.

Jaká by ale byla situace evropských uprchlíků po příchodu k hranicím muslimských zemí? Vystavěli by rovněž uprchlická centra a kostely? Jak by probíhaly kurzy integrace do muslimské společnosti? Jak by bylo zacházeno s ženami a koneckonců i s muži, kteří by na muslimy kvůli svému chování vůči ženám zřejmě působili jako slaboši.

Zkrátka a dobře, mohla by uprchlická krize proběhnout i naruby? Nebo by se nikdo jiný pro lidi z cizí kultury nerozkrájel, jako to dnes dělá Evropa?


Autor: KaT