KATEGORIE
SPECIÁLNÍ PROJEKTY
BLOGY
Přihlásit se
ODEBÍRAT ZPRÁVY
zdravi

Ho´oponopono – Znovuobjevená starodávná technika řešení problémů

Ho´oponopono zní mnohým z nás jako nějaké starodávné zaklínadlo. Ve skutečnosti se jedná o staré havajské umění, které pomáhá člověku odstranit negativní myšlenky. Havajský výraz ho´oponopono znamená „napravit chybu“. O této u nás málo známé technice i o svých zkušenostech s jejím používáním hovořila na letošním ročníku ITC jedna z předních autorit na umění ho´oponopono, Mabel Katz.

...

Princip ho´oponopono

Podle ho´oponopono je celý okolní svět obrazem našeho vnitřního světa, našich myšlenek i našich reakcí na okolní svět. Realitu vytvářejí naše myšlenky, negativní myšlenky vytvářejí špatnou realitu a naopak dokonalé (pozitivní) myšlenky vytvářejí realitu plnou lásky. Druzí lidé jsou naším vlastním obrazem.  

Na první pohled by se mohlo zdát, že vše řídíme, skutečnost je však zcela jiná. Jak bychom mohli vše řídit, když nevíme všechno, co se kolem nás děje. Nejsme schopni zachytit všechny neviditelné signály v atmosféře kolem nás.

Neřídíme události, máme pouze právo volby, co chceme zakusit. Kdy se to stane a zda se to stane, o tom nerozhodujeme. To nás však může v případě sledu nepříznivých okolností dostat do role oběti. Role oběti však člověka svazuje a dělá ho nešťastným.

Nejsme bezmocní, nemůžeme sice přetvářet negativní myšlenky, můžeme je však eliminovat. Méně negativních myšlenek znamená více dobra, míru, lásky. Díky tomu neseme plnou odpovědnost za vytváření reality i za negativní myšlenky, které vytvářejí negativní realitu.

Přestože neřídíme okolnosti, činíme volby. Musíme je stále dělat, jinak si totiž neustále přehráváme stará schémata. Pokud chceme změnu, musíme něco udělat jinak. Stejné činy totiž vedou stále ke stejným výsledkům. Myslet si opak je pošetilé.

Je velmi důležité dělat správné volby. To však není vůbec lehké. Ho´oponopono nám doporučuje naslouchat hlasu vlastní inspirace, který nám napoví, co je správné. Této inspiraci je třeba naslouchat a podřídit se jí bez jakéhokoliv očekávání a přání a samozřejmě i přemýšlení. Intelekt nás nutí vše zjistit, mít vše pod kontrolou.

Podle ho´oponopono máme naopak události pustit, nechat je plynout, naslouchat a podřídit se hlasu inspirace, který je podle ho´oponopono neomylný.

Řešení problémů pomocí ho´oponopono

Jestliže v našem životě něco nefunguje, podle ho´oponopono je třeba vyčistit naše vzpomínky, nositele negativní energie, a tedy i příčiny, proč se nám zrovna nedaří. K tomuto čištění slouží čtyři jednoduché mantry – „miluji tě, omlouvám se, prosím, odpusť mi, děkuji ti“.

Tyto jednoduché mantry slouží k eliminaci negativních myšlenek, chybných vzorců, negativních vzpomínek, chybného způsobu uvažování i k rozproudění zablokované energie. Rovněž nás přiblíží takzvanému „nulovému stavu“, stavu, kdy nejsme zatíženi ničím negativním, kdy je naše mysl, naše vědomí i podvědomí jako čistý, nepopsaný list.

Podle uznávané autority techniky ho´oponopono Mabel Katz úplně stačí opakovat jednu mantru, mantru „Děkuji“. Tato mantra je totiž ze všech čtyř manter nejdůležitější. Podle ho´oponopono dokáže odstranit negativní myšlenky a rozproudit zablokovanou energii a tím vytvořit lepší realitu.


Nedůvěřujeme míru

Toužíme po míru, po míru ve vlastním nitru, ve svém okolí, ve své zemi i na celém světě. Mabel Katz má však zkušenost, že sice toužíme po míru, ale nedůvěřujeme mu. Na svých cestách po celém světě, kde hovoří o technice ho´oponopono, se dostala i do jedné jihoamerické země, kde navštívila místní věznici.

Mabel Katz považuje čas strávený ve vězení za čas změn. I tito lidé mají žít v přítomnosti, ne v ustavičném přemítání toho, co se stalo. Podle ní těmto lidem může ke změně velice pomoci technika ho´oponopono. S touto starodávnou technikou seznámila vězně. Výsledkem bylo ticho. Toto ticho však bylo dozorcům věznice podezřelé. Vězni přece nebývají v tichu. Jako jediné vysvětlení je napadlo, že něco chystají.

Mabel Katz vidí příčinu v podezíravosti, nevěříme lidem ani míru, bojíme se ticha. Když je někdo potichu, považujeme to za ticho šelmy číhající na kořist nebo naopak za ticho kořisti, která se strachy krčí někde v úkrytu před predátorem. Stručně řečeno přisuzujeme lidem, že vždy uvažují na principu mechanismu boj, nebo útěk.

Nejdůležitější je štěstí

Snad všichni rodiče si přejí, aby jejich děti byly úspěšné, bohaté, vzdělané. Podle toho je také vychovávají. Mabel Katz však tvrdí, že je to chyba, že není třeba vychovávat profesionály, ale naopak je nutné vychovávat šťastné děti. Nejdůležitější je být šťastný, být sám sebou, být otevřený, vnímavý, flexibilní.

Doporučení Mabel Katz, mezinárodně uznávané lektorky ho´oponopono

Nehledejte mír kolem sebe, mír začíná ve vás samotných, ve vašem vlastním nitru. Nestanovujte si cíle, nechtějte všechno prozkoumat, řídit, naslouchejte raději hlasu inspirace, podřiďte se mu, i když vám rozum říká něco jiného. Musíte mí v hlavě prázdno, abyste mohli být vedeni a najít správné řešení. Neméně důležité je propojit se.

Používejte co nejvíce mantru „děkuji“. Díky tomu bude ve vás i kolem vás i ve světě méně negativní energie.

Buďte trpěliví, trpělivost vede k míru ve vlastním nitru.

Nad ničím se netrapte a neříkejte si, že nejste dost dobří. Máte v rukou skvělý a jednoduchý prostředek, jímž je technika ho´oponopono.

ZPĚT NA KATEGORIE

PŘEČTĚTE SI TAKÉ

Vstoupit do diskuse (0 příspěvků)

Komentáře (0)

ODESLAT ZPRÁVU
Vložit obrázek