KATEGORIE
SPECIÁLNÍ PROJEKTY
BLOGY
Přihlásit se
ODEBÍRAT ZPRÁVY
zdravi

MUDr. Stanislav Grof o teoretickém a praktickém významu transpersonální psychologie

Přestože je transpersonální psychologie mladým odvětvím psychologie, má nám rozhodně co nabídnout. O jejím významu hovořil na letošním ročníku Mezinárodní transpersonální konference (ITC) v Praze jeden z jejích zakladatelů a propagátorů, americký psychiatr českého původu a autor metody holotropního dýchání MUDr. Stanislav Grof.

...

Význam transpersonální psychologie pro psychologii a psychiatrii

Transpersonální psychologie rozšiřuje mapování psychiky, včetně perinatálních i transpersonálních oblastí. Rovněž dává nový pohled na emoční a psychosomatické poruchy, které nemají organickou (hmotnou) příčinu.

Kromě nových pohledů a porozumění  nabízí nové terapeutické postupy a v některých případech i nové kategorie. Například poruchy diagnostikované jako psychotické stavy považuje za „duchovní nouzovou situaci“.

Spiritualita a šamanismus

Podle transpersonální psychologie nejsou perinatální a transpersonální zkušenosti patologické jevy, nýbrž projevy hloubky lidské duše, které mohou prokázat cenné služby v pochopení spirituality a šamanismu.

Jsou-li tyto projevy správně chápány, podporovány a integrovány, vedou k duchovnímu otevření, ke změně pohledu na svět. Rovněž disponují hojivými, transformačními a dokonce i evolučními účinky.

Tento úhel pohledu dává legitimitu duchovnímu hledání, což klasická věda, založená na materialismu, považuje za nedostatek odbornosti, či dokonce za patologický jev.

Bez nesmírného rozšíření mapování lidské psychiky je nemožné pochopit šamanismus, starověké rituály (například rituály týkající se smrti, tajemství znovuzrození) ani náboženství, jako je například hinduismus, budhismus nebo taoismus.

Transpersonální psychologie umožňuje porozumět umění a pochopit samotný tvůrčí proces. Díky transpersonální psychologii můžeme pochopit, jak například vznikala vrcholná díla známých hudebních skladatelů, které obdivujeme dodnes. Tito géniové vnímali ve svém nitru (bez použití smyslů) své skladby, které zaznamenávali na papír.

Tomuto tvůrčímu procesu a umění vůbec se dříve pokoušela porozumět psychoanalýza. Nebyla toho však schopná.

Transpersonální psychologie sjednocuje spiritualitu a vědu. Podle Grofa nemůže existovat rozpor mezi vědou a spiritualitou.


Řešení globální krize?

Až dosud chamtivost a náklonnost k bezuzdnému násilí škodily zpravidla pouze lokálně. Díky technologickému pokroku však tyto negativní vlastnosti nyní škodí globálně celé lidské populaci. Představují nebezpečí pro ekosystém i pro biosféru planety. 

Diplomatická jednání, administrativní a právní opatření, ekonomické sankce, vojenské intervence a podobné nástroje řešení globální krize ve skutečnosti nepřinášejí žádné řešení. Naopak jsou příčinou vzniku dalších problémů.

Úspěšné řešení globální krize spočívá v radikální vnitřní transformaci lidstva.

Moderní výzkum vědomí a transpersonální psychologie ukazuje nové pohledy na kořeny chamtivosti a násilí. A nejen ukazuje. Nabízí rovněž účinné metody, jak tyto negativní vlastnosti zcela eliminovat.

Psychedelika ve službách transpersonální psychologie

Nedílnou součástí transpersonální psychologie jsou stavy rozšířeného vědomí. Psychedelika vyvolává tyto stavy pomocí psychoaktivních látek, jako jsou například drogy a další halucinogeny. V žádném případě se však nejedná o narkomanii. Ta naopak tělu i duši nesmírně škodí.

Psychedelika je něco zcela odlišného. Jedná se o velmi přísně kontrolované užití mikro dávek psychoaktivních látek za účelem výzkumu nebo léčby.

Souboj s běžnou vědou

Transpersonální psychologie a běžná věda po dlouhou dobu stály proti sobě. Když malá skupina odborníků (Abraham Maslow, Anthony Sutich, Jim Fadiman, Miles Vich, Sonja Margulies a Stanislav Grof) formulovali zásady transpersonální psychologie, nového směru psychologie, narazili na tvrdý odpor vědy.

Tento stav se však během posledních dvou desetiletí výrazně změnil. Nové vědecké poznatky svědčí o překonání zavedených vědeckých poznatků a tím i pohledu na svět. Jedná se například o objevy z oblasti kvantové fyziky, holografického myšlení, morfální rezonance a morfogenetické pole (demonstrují význam nefyzických polí pro pochopení forem), genetiky, kybernetiky, informační teorie, logiky, smyslů, procesu učení a dalších oborů.

Význam transpersonální psychologie není stále doceněn, to se však v blízké budoucnosti změní. Materialismus, nepřítel transpersonální psychologie, je totiž překonán. Paradoxem také je, že věda, o kterou se opíral, naopak svědčí proti němu.

ZPĚT NA KATEGORIE

PŘEČTĚTE SI TAKÉ

Vstoupit do diskuse (0 příspěvků)

Komentáře (0)

ODESLAT ZPRÁVU
Vložit obrázek