KATEGORIE
SPECIÁLNÍ PROJEKTY
BLOGY
Přihlásit se
ODEBÍRAT ZPRÁVY
zdravi

Patricie Anzari: „Aktivní egolýza je cesta, na níž člověk překročí své ego bez použití jakékoli látky“

PhDr. Patricie Anzari, CSc. je autorkou metody, kterou nazvala „aktivní egolýza“. Představila ji na letošním ročníku Mezinárodní konference transpersonální psychologie. Aktivní egolýza nepoužívá žádné psychedelické prostředky ani hyperventilaci. Přesto patří k cestám do rozšířených stavů vědomí. Osvobozuje člověka od omezení egocentrického pohledu na sebe i svět, učí ho položit si místo otázky „Co je pro mě dobré na tomto světě?“ otázku „Co mohu nabídnout tomuto světu?“.

...

Uvádím rozhovor s PhDr. Patricií Anzari CSc. o její cestě k alternativě, o její práci i o její metodě, aktivní egolýze.

Část svého života jste prožila v době, kdy v naší Republice vládl komunismus a spolu s ním materialismus. Co Vás přivedlo na cestu k alternativě?

Když to vezmu chronologicky, moje první zkušenost byla ve čtyřech letech, kdy jsem se nechtěně mírně otrávila houbou a zažila jsem něco velmi podobného „tripu“.  Velice silnou zkušenost jsem prožila v lednu 1969 ve svých patnácti letech, když se upálil Jan Palach. Byla jsem spolu s tisíci lidmi na Václavském náměstí, modlili jsme se za něj, podporovali jsme ho v boji o život. Náhle se mi stalo, že mě cosi intuitivně táhlo do nedaleké nemocnice na oddělení popálenin, kde ležel. Bylo to, jako by mě někdo vedl, byla jsem jak ve snu. Když jsem přišla do nemocnice, slyšela jsem sama sebe, jak říkám, že chci dát Janu Palachovi svou kůži. Muž, kterého jsem oslovila, se rozplakal, a řekl, že už ji nebude potřebovat, protože právě zemřel. Přelomová zkušenost přišla v mých osmnácti letech v podobě zážitku klinické smrti. Měla jsem identické prožitky, jaké popisuje Raymond Moody. On svou knihu vydal tři roky po mé „smrti“, ke mně se však dostala v samizdatu až o sedm let později a ohromila mě poznáním, že nejsem se svými prožitky jediná na světě. Zpracovávala jsem si tuto událost sama v sobě, vlastním srdcem i myslí. To mi otevřelo cestu k hlubším hodnotám, než které nabízel materialismus. Ohromně to ovlivnilo můj pohled na svět. Když jsem se složitě dobrala možnosti studovat psychologii, nemohla jsem přijmout některá stanovená pravidla. Cítila jsem například, že v roli terapeuta nemohu být nezúčastněným pozorovatelem. Jsem člověk srdce, musím být v blízkosti s druhými, vše s nimi spoluprožívám.

Můžete říci něco o své trnité cestě k realizaci těchto vyšších hodnot?

Předně chci říci, že se nejednalo o žádnou trnitou cestu. Rosteme v krizi. Když je nám dobře, nabíráme síly, ale nerosteme. V roce 1986 jsem dostala díky tamním přátelům nečekanou možnost pobýt několik měsíců v USA, kde jsem se seznámila s profesorem Stanislavem Grofem a dalšími velikány transpersonální psychologie. Získané poznatky jsem pak uplatňovala tajně. Sametová revoluce mi v tomto směru otevřela dveře dokořán. Již od 1. 4 1990 jsem na volné noze, svou práci mohu vykonávat v souladu se svým přesvědčením, beru za ni plnou odpovědnost.


Patricie Anzai s Raymondem Moodym

Co Vás vedlo k vytvoření Vaší metody, jíž je aktivní egolýza?

Aktivní egolýza vznikala postupným vývojem mé praxe. V současné době již 17 let funguje moje Centrum čistého životního stylu a z toho 12 let spolupracuji s výjimečným týmem svých žáků, především s MUDr. Janem Peychlem, PhD., který nedávno ukončil výcvik a je již také terapeutem AE (aktivní egolýzy, pozn. red.). Na této konferenci jsme vystoupili spolu.  Počátek postupného vzniku této metody lze datovat od roku 1990 až 1997, kdy jsem měla v Českém rozhlase pravidelný autorský, živě vysílaný pořad Prameny poznání. Moji klienti se rekrutovali z řad posluchačů tohoto pořadu, který byl velmi populární, poslouchaly ho stovky tisíc lidí.

Jak byste stručně definovala aktivní egolýzu?

Pojem egolýza je známý pojem z psychedelické terapie, která ho definuje jako rozpuštění ega. Velice stručně řečeno: Aktivní egolýza je cesta, na níž člověk překročí své do kůže zapouzdřené ego bez použití jakékoli látky.

Co mám dělat, když se rozhodnu praktikovat aktivní egolýzu? Musím si něco k této problematice nastudovat?

Je to čistě praktická metoda, kterou lze lépe pochopit porozuměním teorie transpersonální psychologie. Aktivní egolýza je však dlouhá cesta, která se opírá o určitý životní styl a poctivou přípravu ke každé úrovni prožitkové práce. Zájemce tuto cestu nastoupí v Centru čistého životního stylu v Českém Švýcarsku úvodním programem zvaným Passionata.

Jsou nějaké podmínky pro nastoupení této cesty?

Zájemce o vykročení na tuto cestu nesmí být kuřák, nesmí být závislý na žádných návykových látkách. Závislosti jsou kontraindikací pro možnost hluboké práce. Psychiatrická medikace je také kontraindikována. Minimálně týden před nástupem je třeba mít vegetariánskou stravu. Je také dobré přečíst mou knihu Prameny poznání. Důležitá je také motivace ke spolupráci, měla by to být touha po pozitivní změně v sobě i v životě.


Sál Centra čistého životního stylu v Českém Švýcarsku

Spolupracovala jste dříve s prof. Stanislavem Grofem, průkopníkem holotropního dýchání. Proč v Centru nepoužíváte holotropní dýchání?

Stanislav Grof je pro nás především vysoce ceněným teoretickým zdrojem. Jsem certifikována v Holotropním dýchání, rozhodla jsem se však využít je jen jako inspiraci a cestu za hranice vědomí provozovat v eticky i prakticky hlubším kontextu. Klademe velké nároky na přípravu k cestě a na integraci prožitků. Také používáme hudbu z různých koutů světa jako průvodce, naše technika je však spíše pohybová, intuitivní komunikace s hudbou celým tělem, duší, srdcem. Pracujeme ve skupině velmi do hloubky s osobním příběhem zúčastněných i  terapeutů a máme tak možnost využít inspirace a poselství z cesty v jemně propracovaných souvislostech. Mezi doplňkové metody, které používáme, patří Hridaya jóga, která otevírá srdcem a meditace bdělé pozornosti. Jedná se o tradiční budhistickou práci s myslí. V sanskrtu se nazývá Vipassana, jedná se o jednu z nejstarších meditačních technik. Znamená to vidět věci takové, jaké ve skutečnosti jsou, včetně pomíjivosti.

Můžete se podělit se čtenáři Eurodeníku o radosti, které jste zažila během své práce?

Radostí je mnoho. Je radost pozorovat, jak klienti žijí zdravěji, s větší trpělivostí vychovávají své děti, řeší s naší pomoci manželské krize, nejsou bezohlední k životnímu prostředí. Aktivní egolýza je cesta, po které se kráčí celý život. Nikoho však k ničemu nenutíme. Pokud byl někdo v našem Centru jen jednou a odnesl si inspiraci, je to dobré. Kdo se však rozhodl jít touto cestou, sám podle svého uvážení se k nám do Centra opakovaně vrací udělat si jakousi inventuru své současnosti. Je to podobné, jako jezdit se svým autem na pravidelnou údržbu do servisu.

Děkuji za rozhovor a přeji Vám hodně radosti ve Vaší činnosti.

ZPĚT NA KATEGORIE

PŘEČTĚTE SI TAKÉ

Vstoupit do diskuse (0 příspěvků)

Komentáře (0)

ODESLAT ZPRÁVU
Vložit obrázek