Co je charakteristické pro sobce

Sobec je absolutně přesvědčen o svých schopnostech a jisté výjimečnosti. Velmi dobře ví, co chce a umí si svá přání důrazně prosadit. Nemá problém si je ani vybojovat. Nedívá se napravo ani nalevo, nemá žádné zábrany jít i přes mrtvoly. Očekává totiž, že se všechno a všichni budou točit jen kolem něj. Jde o sebestředného člověka, který vidí jako středobod všeho pouze sebe.

Asertivita nemá u sobce šanci

Asertivní chování je něco, co v životě sobce nemá žádné místo. Připomeňme, že asertivita je schopnost či dovednost, která nám umožňuje prosazovat vlastní názor, stanovisko nebo zájem, avšak s ohledem na potřeby a hodnotu druhého člověka nebo okolí. Sobec asertivní chování v žádném případě nepoužívá.

Kterých znaků si všímat, abychom zjistili, že žijeme se sobcem?

1. Sobec ve vztahu jedná tak, aby byly především uspokojeny jeho potřeby, představy a nároky. Celé své chování přizpůsobuje svým zájmům. Na počátku vztahu se logicky snaží tuto skutečnost maskovat.

2. Sobec vede se svým partnerem pouze omezenou komunikaci. Dělá, že jej názory partnera nezajímají, že je vlastně ani neslyší. Vyžaduje poslušnost a podmiňuje ji dodržováním pravidel. Pochopitelně pouze těch, které nastavil on.

3. Sobec působí na svého partnera tak, aby si myslel to, co chce on sám, a pokud si myslí něco jiného, aby tyto názory v sobě potlačil. Jednoznačně s partnerem manipuluje.

4. Sobec není ochoten do vztahu investovat. Pouze si ohlídá, aby do něj investoval jeho partner.

5. Sobec si neuvědomuje a ani si nechce uvědomit potřeby druhého, nezajímá ho ani jejich respektování.

6. Nepočítejte s tím, že je sobec ochoten k hledání společných kompromisů a úctě k partnerovi jako k člověku. Na to je příliš zahleděn sám do sebe, názory a potřeby partnera považuje za méněcenné

7. Sobec nepatří mezi ty, kteří projeví ochotu chránit partnera před různými riziky. V první řadě se bude snažit ochránit sám sebe.

8. Sobec neakceptuje právo partnera dělat jakékoliv chyby. Pokud se takto stane, partner si opakovaně od sobce vyslechne kázání na téma jeho neschopnosti.

9. Sobec nikdy ve vztahu nepřizná, že by jeho představy o společném soužití nebyly správné.

10. Sobec se tváří a chová dotčeně, když si partner dovolí otevřeně preferovat například jiný návrh na způsob trávení volného času, než jaký navrhl on.

11. Velmi nebezpečným se stává sobectví ve vztahu, kde jde o děti. Projevuje se to tím, že sobec děti zanedbává, věnuje se především sám sobě a svým zálibám.

12. Sobec je přesvědčen o tom, že jedinou autoritou v širokém okolí je on sám. Má-li příležitost, velice rád poučuje, opravuje a kárá. V tom je naprostý odborník (alespoň si to myslí).

Sobci jsou lidé, kteří mají problém sami se sebou. Většinou si jej nesou už od útlého dětství a je otázkou, kdo se pod to, jak se v životě chovají, podepsal. Soužití se sobcem je nesmírně náročné a náprava je běh na dlouhou trať pro všechny aktéry. Žít se sobcem nemusíme, nikdo nás k tomu nemůže nutit. Rozhodnutí je však vždy pouze a jen na nás.


Autor: Hana Ederová