KATEGORIE
SPECIÁLNÍ PROJEKTY
BLOGY
Přihlásit se
ODEBÍRAT ZPRÁVY
zivotni-styl

14 známek psychologické a emociální manipulace

Psychologická manipulace je velice častým způsobem, jak lidé uplatňují svou moc nad jinými. Je důležité umět rozlišit zdravý sociální vliv od psychologické manipulace. Při takové manipulaci je jedna osoba využívána ve prospěch druhé. Podívejte se na 14 známek chování, které vám napoví, že se stáváte její obětí.

...

1. Manipulátor je ve výhodě ve vlastním prostředí

Manipulativní jedinec může trvat na setkání s vámi v místě, které mu patří, nebo za které má odpovědnost. Je to fyzický prostor, ve kterém může vykonávat svou dominanci a kontrolu, jako například v jeho bytě, v kanceláři, či v autě. Jedná se o místa, o kterých má větší znalosti než vy.     

2. Nechává vás mluvit první a hledá nedostatky

Mnoho obchodníků této strategie často využívá. Nechají vás mluvit a zjišťují tak, jaké máte nedostatky. Tito manipulátoři se ptají na zkoumavé otázky, které odhalí základní informace o vašem myšlení a chování, z čehož zhodnotí vaše silné a slabé stránky. K tomuto typu dotazování také často dochází na pracovišti nebo v osobních vztazích.

3. Manipulace faktů

Lhaní, omlouvání se, předstírání, obviňování oběti za vlastní chyby, deformace pravdy, strategické zveřejnění nebo nezveřejnění informací, přehánění, eufemismus. To všechno jsou způsoby, jak se manipulátoři snaží obelstít pravdu a nechat vás uvěřit té jejich.


4. Intelektuální šikana

Někteří manipulátoři se snaží využívat takzvanou „intelektuální šikanu“ k tomu, aby vás znemožnili. Používají své vědomosti z určité oblasti včetně různých statistik, o nichž víte málo. Tento druh manipulace může nastat v oblasti prodeje, v různých odborných diskuzích i při běžné argumentaci. S podporou odborných argumentů se manipulátor snaží znít opravdu přesvědčivě, někteří lidé tento způsob používají jen proto, aby cítili pocit intelektuální nadřazenosti.

5. Postupy a byrokracie

Někteří lidé využívají byrokracii (papírování, postupy, zákony a jiné právní předpisy) k tomu, aby si udrželi své postavení a moc. Zároveň vám tím hází klacky pod nohy.

6. Zvyšování hlasu a negativní emoce

Někteří jedinci používají jako formu agresivní manipulace zvýšený hlas. Když k tomu přidá i negativní emoci, můžete mít pocit nátlaku na svou osobu a uděláte, co dotyčný chce. Agresivní hlas jde často ruku v ruce s výraznou řečí těla.

7. Negativní překvapení

Negativní překvapení může být využito k vyvedení člověka z rovnováhy a získání psychologické výhody. Může se to pohybovat od méně důležitých změn až po náhlé zvraty s tím, že dotčený jedinec nebude moci pokračovat dále ve své činnosti. Tyto informace přicházejí bez varování a o to jsou účinnější. Manipulovaný jedinec tak nemá žádný čas na přípravu a manipulátor může snadno požadovat další ústupky.

8. Žádný čas na rozhodnutí

Jedná se o běžnou prodejní a vyjednávací taktiku, kdy na vás manipulátor vyvíjí nátlak tím, abyste učinili rozhodnutí ještě dříve, než jste na něj připraveni. Snáze tak přistoupíte na možnost, kterou vám manipulátor určí.


9. Negativní humor

Negativní humor se zaměřuje na vaše slabé stránky, manipulátoři nešetří zdánlivě humornou nebo sarkastickou kritikou. Patří sem připomínky ohledně vzhledu, oblečení, vybavení, či pozdních příchodů. Tím, že se kvůli tomu budete cítit špatně, nad vámi získá manipulátor převahu.

10. Otevřená kritika

Na rozdíl od předchozího příkladu je kritika přímým útokem proti vaší osobě. Neustálým zesměšňováním, podceňováním a odsouváním vás manipulátor udržuje mimo rovnováhu. Agresor záměrně podporuje dojem, že je s vámi vždy něco špatně bez ohledu na to, jak moc se snažíte. Nikdy vám však nenabídne konstruktivní řešení.

11. Mlčení

Manipulátoři často záměrně nereagují na vaše hovory, textové zprávy, e-maily nebo další dotazy a připomínky. Tím vytvářejí ve vaší mysli pochybnosti a nejistotu. Mlčení je používáno jako forma pákového efektu.

12. Předstírání nepochopení

Toto je klasická taktika, kdy si manipulátor hraje na hloupého. Tím, že předstírá, že nechápe to, co chcete, vás agresivní manipulátor donutí se snažit více a sám se vyhne tomu, co se od něj vyžaduje. Některé děti používají tuto taktiku k manipulaci dospělých. Dospělí taktiku používají v případech, kdy chtějí něco skrýt nebo se vyhnout povinnosti.

13. Neodůvodněné obviňování

Při neodůvodněném obviňování se manipulátor soustředí na citovou slabost a zranitelnost dané osoby a klade na ni nepřiměřené požadavky a nároky. Časté je předávání pocitu zodpovědnosti na submisivní osobu.

14. Oběť

Někteří manipulátoři ze sebe záměrně dělají oběť, nemocnou osobu nebo někoho, kdo má špatné domácí zázemí. Chtějí tím vyvolat lítost, soucit, či pocit špatného svědomí u druhé osoby. Manipulátor tak získává neopodstatněné výhody a úlevy.

ZPĚT NA KATEGORIE

PŘEČTĚTE SI TAKÉ

Vstoupit do diskuse (0 příspěvků)

Komentáře (0)

ODESLAT ZPRÁVU
Vložit obrázek