KATEGORIE
SPECIÁLNÍ PROJEKTY
BLOGY
Přihlásit se
ODEBÍRAT ZPRÁVY
zivotni-styl

3 roky učili chlapce a dívky odděleně. Jak experiment dopadl?

Už ve školce chlapci a dívky hrají různé hry. Přemýšlejí odlišně. Ve škole se pak ale učí stejně, bez rozdílu. Je to tak správné? Nebylo by pro děti naopak lepší učit se odděleně? V jedné škole v Rusku se to rozhodli zjistit a provedli zajímavý experiment.

...

O experimentu

Experiment započal roku 2014. Nyní se škola konečně rozhodla podělit o své první závěry. A k čemu dospěla? Pedagogové z experimentálních tříd jsou přesvědčení, že dětem je takhle lépe.


materinstvo

Děti jsou oddělené pouze při výuce. O přestávkách, v jídelně, na zahradě, na exkurzích i v tělocvičně, tam všude se spolu stýkají a komunikují. Učitelům je jasné, že jakmile děti ukončí základní školu, budou muset být ve smíšených třídách. Je proto vhodné, aby se už teď seznámily a učily se spolu vycházet.

Komunikaci mezi chlapci a dívkami se proto nijak nebrání. Kamarádí se spolu, jsou spolu v kontaktu na sociálních sítích. Pouze výukové hodiny probíhají zvlášť.

V mnoha školách, kde výuka probíhá odděleně, se mužské třídy zaměřují na sport: například na hokej, posilování a podobně. Takové školy ale mívají potíže s nalezením mužů do rolí třídních učitelů.

Dívčí třídy se zase zaměřují na výuku tance a choreografie a mají více specifických předmětů, jako je například vyšívání.


materinstvo


materinstvo

Chlapci a dívky se vzájemně rozptylují

Psychologové si už dávno dobře uvědomují, že pokud jsou ve třídě jak chlapci, tak dívky, soustředění klesá. Chlapci se totiž (byť nevědomky) pokoušejí zapůsobit na malé žákyně, a naopak, dívky se pokoušejí udělat dojem na chlapce. Jednoduše řečeno, chlapci a dívky se místo na výuku, zaměřují jeden na druhého.


images

Dívky bývají v učení lepší

Levá mozková hemisféra roste pomaleji u chlapců než u dívek. Právě proto většinou v prvních třídách vynikají dívky, zatímco chlapci často zaostávají. Jistě, rozdíl se během pár let srovná, jenže špatná prvotní zkušenost může chlapcům školu navždy znechutit. Chlapci se po několika ponižujících zkušenostech, kdy stáli před tabulí a neznali odpověď, začínají projevovat buď agresivně, nebo revoltují a začínají učení úmyslně zanedbávat (ze špatných známek si udělají přednost).

Kromě toho, učitel si může chlapce podvědomě zaškatulkovat jako „pomalejšího“ a zbavit se takové nálepky může být obtížné, ne-li nemožné.

Mladí chlapci bývají často soutěživí, touží být první, hledají vlastní a originální řešení problémů, chtějí se samostatně rozhodovat, rádi riskují. Jak by mohli být sami sebou, jestliže jim učitel předkládá hotová řešení a fakta, zatímco oni musí jen pasivně sedět a poslouchat?


cdn2

Dívky pracovaly pomaleji, ale pečlivěji

Ve třídě bez chlapců se dívky více projevují, jsou sebejistější, nestydí se hlásit a odpovídat na otázky. Strach z pochybení mizí, dívky se nebojí, že se stanou terčem výsměchu ze strany chlapců. V čistě dívčích kolektivech se dívky nehádají, naopak, vzájemně si pomáhají a komunikují spolu. Jsou velmi pečlivé, a proto potřebují více času na splnění úkolů.

Mají rády jasně formulovaná zadání, která nepřipouštějí odlišný výklad.


mk

Chlapci potřebují pochopit podstatu, ne učit se pravidla a poučky


igorgubarev

Chlapci preferují, když k poznatku dospějí sami, než když je jim předloženo řešení (například matematický vzoreček). Potřebují pochopit smysl.

Neradi pracují v předepsaných postupech. Raději sami hledají nová originální řešení.

Pokud si sami odvodí nějaké pravidlo, zapamatují si ho mnohem rychleji. Každý úkol se tak navíc stává výzvou a dobrodružstvím – ne pouze stereotypní nudnou prací.

Jejich myšlení je více holistické a obrazové.


4.bp

Dívky mají rády kolektivní práci

Učitelé si v dívčí třídě všimli, že dívky dobře pracují ve skupinách. Dívky si byly schopné rychle rozdělit role a bez meškání začaly na úkolu pracovat. Přitom úkol průběžně konzultovaly a řešení komplikovaných situací hledaly společně.

Jakmile měly pracovat samostatně, chovaly se dívky mnohem nerozhodněji a méně sebejistě, a to i tehdy, když správné řešení znaly.


materinstvo

Dívky potřebují více chválení

Další zajímavou věcí, kterou učitelé odhalili, byla potřeba chválení. Jakmile nebyly dívky chváleny, uzavíraly se do sebe a odmítaly dále pracovat. U chlapců se takový problém skoro nevyskytoval – i když chlapci chybovali, na sebevědomí jim to neubíralo.

Chlapci byli méně agresivní

Jakmile je v kolektivu dívka, chlapci se pokoušejí prosadit a upoutat její pozornost. To se může projevovat jako nenápadné zlobení a vyrušování, ale i jako přímá agrese.

Ve třídách bez dívek se chlapci chovali poslušně. Pokoušeli se sice prosadit, byli cílevědomí a rozvíjeli své vůdčí schopnosti. Občas křičeli, byli hlasití, to vše ale bez projevů agresivity.

K zajímavé situaci došlo ve chvíli, kdy do klidné a poslušné třídy přemístili chlapce z jiné třídy, kterého bylo velmi těžké zvládnout. Chlapci brzy „naučili“ nového žáka, jak se má v jejich třídě chovat. Jejich nový spolužák se velice brzy přizpůsobil a do kolektivu zapadl.


thevolosy

Děti projevovaly učitelům větší respekt

Bez přítomnosti dívek se chlapci neměli před kým předvést a nemělo smysl, aby se zbytečně hádali s učiteli. Najít si k nim cestu bylo komplikovanější, ale nakonec se učitelé s chlapci spřátelili a vytvořili dobrý kolektiv.

V dívčí třídě byly dívky ochotnější komunikovat a rychle se se svými učitelkami spřátelily.

Učitelka uvádí jeden příklad: v jeden den zapomněla dětem připomenout, aby uklidily třídu. Když další den vstoupila do třídy, třída byla v perfektním stavu (tabule umytá, lavice a židle srovnané). Děti jí řekly: „Co se divíte? Jsme už dospělí!“


ekburg

Dívky i chlapci měli lepší držení těla a byli celkově zdravější

Jak konstatovali pediatři z Amur State Medical Academy, děti na tom byly lépe nejen po duševní, ale i po zdravotní stránce.

Bylo vypozorováno, že děti během prvních školních let často ztrácejí váhu. Je způsobeno pravděpodobně stresem z nového prostředí.  Potřebují alespoň 6 měsíců na adaptaci, až pak se jejich váha opět ustálí.

Ve třídách, kde učili chlapce a dívky odděleně, k žádnému úbytku váhy nedocházelo. Děti si na nový kolektiv přivykly rychle a žádný z žáků ani žákyň stres nepociťoval.


mk

Děti byly úspěšnější

Průměrný počet získaných ocenění ve třídách vzrostl.

Doktor Vladimir Bazarny řekl: „Dívky a chlapci se zajímají o odlišné věci. Četl jsem jim tutéž pohádku, ale zatímco byly dívky ohromeny určitými výjevy, významy a pocity, chlapci vnímali pohádku zcela odlišně. Učitel ve smíšené třídě je nucen na děti tlačit, donucovat je. Třída pak funguje na principech poslušnosti, disciplíně a trestů. Bohužel, právě na těchto principech jsou založeny všechny školy. Před rozdělením chlapců a dívek bylo ve třídě jedničkářů asi jen 3%. Po rozdělení dětí se jejich výkon zvýšil 8-10x.“

Ačkoli se podle statistik učí chlapci i dívky stejně dobře a jsou stejně inteligentní (odhad kvality vzdělávání u dívek je 74%, u chlapců 67%, rozdíl je tedy zanedbatelný), praxe ukazuje, že při samostatném studiu se děti učí mnohem efektivněji.


images

Někteří experiment kritizují

Genderový přístup k výuce dětí má nejen své příznivce, ale i své oponenty. Někteří se domnívají, že jde o krok zpět v pohledu na pohlaví a označují rozdělování tříd na „chlapecké“ a „dívčí“ za sexismus.

Existuje dokonce názor, který z chlapeckých tříd budou vycházet maniaci, kteří nebudou umět zacházet se ženami. Pravda ale je, že chlapci jsou v kontaktu s dívkami poměrně často, pouze se společně neučí.

Vedoucí školy, na níž experiment probíhal (škola č. 34 ve městě Kamensk-Uralskij) na výtky odpovídá, že znepokojovat bychom se měli spíše neustále se zvyšujícím počtem těhotných žákyň. Děti podle něho mají až příliš společných aktivit.


materinstvo

A jaký názor na to máte vy? Chtěli byste, aby se vaše dítě učilo v samostatné třídě?

ZPĚT NA KATEGORIE

PŘEČTĚTE SI TAKÉ

Vstoupit do diskuse (0 příspěvků)

Komentáře (0)

ODESLAT ZPRÁVU
Vložit obrázek