KATEGORIE
SPECIÁLNÍ PROJEKTY
BLOGY
Přihlásit se
ODEBÍRAT ZPRÁVY
zivotni-styl

4 životní etapy, kterými si projdeme všichni

Psychologové rozlišují různé životní etapy, ale podle jejich názoru jsou opravdu důležité jen čtyři. V každé z těchto čtyř životních fází je nutné těžit co nejvíce ze současnosti a posouvat se vpřed. Pokud zůstáváme a nikam se „nepohneme“, cítíme se ve svém životě nespokojeně a nepohodlně.

...

Fáze napodobování

VĚK: Od narození do 14-16 let

CHARAKTERISTIKA: Dítě napodobuje vzory, s nimiž se ve svém okolí setkává. Nedokáže si samo vytvářet hodnoty. Své názory na svět formuluje s ohledem na rodiče nebo jiné dospělé, s nimiž se setkává.

CÍL: Dítě se v této fázi musí naučit fungovat ve společnosti, aby se mohlo časem stát jejím samostatným a nezávislým členem. Dospělí pomáhají dítěti cíle dosáhnout, podporují ho v hledání vlastních řešení a povzbuzují ho v samostatnosti.Fáze sebeurčení

VĚK: 17 – 30 let

CHARAKTERISTIKA: Lidé v tomto věku zkouší nové věci, experimentují, dělají chyby a učí se z nich. Stěhují se od rodičů, odjíždí do jiných měst, seznamují se s novými lidmi. Jednoduše řečeno: Hledají své místo ve světě.

CÍL: Cílem této životní fáze je objevit své talenty a silné stránky, ale také naučit se přijímat své nedostatky a vyrovnat se se svými hranicemi.

Fáze povinností


VĚK: 30 – 50 let

CHARAKTERISTIKA: Člověk v této fázi přerušuje kontakty s lidmi, kteří pro něho nejsou skutečně důležití. Stejně tak zanechává koníčků a tužeb, které v jeho životě nehrály příliš vysokou roli. Plně se věnuje jen důležitým věcem a snaží se je dělat tak dobře, jak jen může.

CÍL: Cílem pro člověka v této životní fázi je maximalizovat svůj potenciál, stát se profesionálem v té oblasti, které se věnuje. Žít v harmonii se sebou samým i světem kolem.Fáze dědictví


VĚK: od 50 let

CHARAKTERISTIKA: Člověk předává své zkušenosti dalším generacím, snaží se být oporou pro své děti a vnoučata, nebo jiné mladé lidi. Znovu se věnuje koníčkům a zálibám, které ve 3. životní fázi pro nedostatek času odvrhl.

CÍL: Zde již nejde o to naplnit svůj potenciál, ale pouze o to užívat si života. Kromě toho se člověk v této fázi snaží postarat o to, aby bylo o „dědictví“ postaráno dobře. Dědictví – nebo také „životní dílo“ – může být milovaná práce, děti a vnoučata, byznys, farma, dům nebo nějaký projekt. Člověku záleží na tom, aby se o to vše, co měl rád, někdo postaral. Aby vše fungovalo (a mělo se dobře) i po jeho odchodu.

Jaká je podstata toho všeho?

Do každé nové životní etapy si s sebou člověk přináší odpovědnost za své štěstí a bohatství, které získal ve fázi předešlé. V souvislosti s tím pozměňuje své životní priority.

Ve fázi napodobování závisí štěstí dítěte na rodičích. V každé další fázi už závisí ve větší míře na vnitřních faktorech a vlastních hodnotách, a jen v menší míře na vnějších faktorech.

 Aby člověk neuvízl v cizích stereotypech a názorech, aby byl schopen formulovat vlastní názory a vytvořit vlastní pohled na svět, je třeba, aby se neustále pohybovat vpřed a nikdy se příliš dlouho nezastavil v žádné z životních fází, kterými během života prochází každý z nás.


ZPĚT NA KATEGORIE

PŘEČTĚTE SI TAKÉ

Vstoupit do diskuse (0 příspěvků)

Komentáře (0)

ODESLAT ZPRÁVU
Vložit obrázek