Přitažlivost je hezká věc, ale opravdový a hluboký vztah na ní nepostavíte

Podle psycholožky Gwendolyn Seidmanové si většina lidí ve vztahu cení spíše věrnosti, pocitu sounáležitosti a dalších přirozených vlastností než přitažlivosti nebo vnějších kvalit svého partnera. Vřelost a loajalita jsou vlastnosti, které se vyskytují jen u některých lidí a jsou jádrem vztahu. Oproti tomu přitažlivost a vášeň jsou vlastnosti, které mohou být společné pro řadu různých partnerů.

Pokud se však zaměřujete právě na tento typ osobnostního rysu vašeho partnera, je pravděpodobné, že ve vašem vztahu nebude ono pevné jádro, které by tam mělo být. I když se může zdát, že je váš vztah v rovnováze, nemusí tomu tak být. Pokud se vám v páru nepodaří sjednotit vnitřní charakteristické rysy, pak může být na první pohled perfektně fungující vztah ve skutečnosti velice křehký.

Je také možné, že díky přitažlivosti budete brát jako samozřejmost i ostatní charakterové vlastnosti, které by měly mezi oběma partnery vytvořit to pravé pouto. V tomto bodě jste - i když neúmyslně - na nejlepší cestě váš vztah zničit. Seidmanová provedla výzkum, kterého se zúčastnilo 206 mladých žen, z nichž 70 % zrovna prožívalo romantický vztah. Psycholožka se zaměřila na narcistické rysy daných žen i na to, jak významné jsou pro ně některé vlastnosti jejich partnerů.

Mezi hodnocené vlastnosti patřila například vstřícnost, přitažlivost či důvěryhodnost. Účastnice rovněž hodnotily to, zda je pro ně intimita či loajalita důležitější než vášeň a zábava. Ze studie vyplynulo, že ženy s vyššími narcistickými sklony hodnotily lépe vnější kvality svých partnerů. Pokud takoví lidé hledají dlouhodobější vztah, často díky těmto sklonům mohou narážet na problémy.Zde je 5 nejčastějších chyb, kterými můžete svůj blízký a perfektně fungujících vztah zničit:

1. Kladete požadavky na to, aby partner žil podle vašich standardů

Pokud se budete snažit vašeho partnera přetvořit k obrazu svému, aby vykazoval přesně takové vlastnosti, které jsou pro vás důležité, může to na druhé straně vyvolat odpor a nespokojenost.

2. Nedokážete si vybudovat důvěru a loajalitu

Vnitřní emoce a vlastnosti jsou důležité k vytvoření pevného a trvalého vztahu. Pokud se soustředíte jen na ty povrchní (i když vás daná osoba přitahuje sebevíc a vy máte pocit opravdové lásky), nikdy se vám nepodaří navázat opravdové pouto.

3. Fixujete se hlavně na vnější „lákadla“

Pokud se ve svém životě snažíte o to, aby vás ostatní brali hlavně na základě vašeho vystupování a zjevu a to samé očekáváte i od partnera, ztratíte motivaci k tomu, abyste se pídili po „vnitřní kráse“. Něco takového ve vztahu zcela zazdívá unikátní vnitřní individualitu dané osoby, což může vést až k frustraci a pocitu nenaplněného vztahu.

4. Porušujete vzájemnou důvěru

Lidé, u nichž se značně projevuje narcismus, si tolik necení důvěry a loajality, ale místo toho se snaží dosáhnout uznání. Pokud váš partner jen trochu ucítí, že jste schopna/schopen jej hodit přes palubu, pak tím narušíte základ, na kterém jsou již z podstaty vztahy postaveny.

5. Nevidíte své vlastní slabosti

Pokud patříte mezi narcistické osobnosti, nejspíš kladete na ostatní vysoké standardy, ale totéž už neplatí pro vás samotné. Rozpoznání svých vlastních nedostatků je ve vztahu velmi důležité, a pokud to u sebe nedokážete, ale u partnera ano, pak nemá takový vztah budoucnost.


Autor: ElS

Zdroj: Psychology Today