KATEGORIE
SPECIÁLNÍ PROJEKTY
BLOGY
Přihlásit se
ODEBÍRAT ZPRÁVY
zivotni-styl

Co vypovídá hlas o charakteru člověka

O celkovém obrazu člověka nám nevypovídá jen vzhled a chování, ale i jeho hlas. V něm se odráží naše povaha a samozřejmě i nálada. V hlase se odráží naše osobnostní vlastnosti a podle hlasu jsme často, byť podvědomě, vnímáni okolím.

...

Citlivý, něžný hlas

Přespříliš laskavý hlas může působit neupřímně. Ten, kdo jím mluví, ho možná považuje za milý, ale ostatní tento typ řeči spojují s touhou zavděčit se a dokonce s pasivní agresivitou. Kromě toho se mnoho lidí domnívá, že člověk, který s nimi mluví tímto hlasem, od nich zřejmě potřebuje laskavost, a mají se na pozoru.

Přísný hlas s ostrými tóny

Takový hlas je pro posluchače velmi nepříjemný, a tak se většinou snaží rozhovor co nejrychleji ukončit. Ostré tóny se často objevují u lidí, jejichž profese je spojena s vedením lidí (učitelé, manažeři, různí nadřízení). Jsou tak jednoduše zvyklí mluvit, neuvědomují si to.

Takový hlas je také typický pro lidi, kteří jsou zvyklí vydávat rozkazy a netolerují jiné názory.

Tichý hlas

Lidé mají několik důvodů k tomu mluvit tiše. Nejčastější jsou tyto:

  • Nevěří si a ve skupině většího počtu lidí se cítí nepříjemně.
  • Jako dítě byli neustále umlčováni a nedostávali možnost dát najevo vlastní názor.
  • Jsou unaveni životem, nemají dostatek energie, nechtějí nikomu nic vysvětlovat.

Lidé s tichým hlasem se často potýkají s neporozuměním. Někdy v doslovném smyslu slova – někdy je totiž snadné přeslechnout, co člověk s tichým hlasem říká. Taková situace je nepříjemná pro obě strany.

Příliš silný hlas

Někteří lidé mluví naopak příliš hlasitě. Posluchačům se často zdá, že silný hlas vypovídá o tom, že mluvčí je přesvědčený o své pravdě, je sebejistý a rozhodný. Ve skutečnosti silným hlasem lidé často zakrývají nejistotu, strach z nepochopení a strach z přehlížení. Silným hlasem chtějí přilákat pozornost a zvýšit tak svou vlastní důležitost.


Existuje také teorie, která říká, že lidé, kteří mají tendenci mluvit zbytečně nahlas, vyrůstali ve velkých rodinách, kde bylo zapotřebí chovat se a mluvit průbojněji, aby byli mezi sestrami a bratry slyšet.

Pomalá řeč

Důvodů, proč někdo mluví velmi pomalu, může být několik:

Mluvčí pečlivě váží každé slovo a snaží se předcházet nedorozuměním. Je pomalý, ale vážný a pečlivý.

Je arogantní a chce upozornit na svou řeč. Klade důraz na každé slovo a chce být vnímán. Nezáleží na tom, že všem posluchačům se už klíží oči. On si své řekne.

V některých případech poukazuje pomalá mluva na depresi, skleslost, smutek nebo únavu mluvčího.

Rychlá, překotná mluva

Člověk, který mluví rychle, je pravděpodobně energická osoba. Často mezi nimi najdeme choleriky, ale mohou to být lidé i jiného temperamentu, kteří jsou jednoduše jen optimističtí a mají tendenci na vše rychle a vesele reagovat.

Mezi rychle mluvícími lidmi ale najdeme i takové, kteří si nejsou jistí sami sebou a nevěří, že by jejich řeč mohla někoho z posluchačů doopravdy zajímat. Snaží se proto svou řeč dovykládat rychle, aby nikoho příliš nezdržovali.

Stejně jako u lidí, kteří mluví silným hlasem, je možné, že tito lidé vyrůstali ve velkých rodinách. V důsledku toho nikdy nedostali prostor vyjadřovat své názory a pocity. Vždy tu byl někdo, kdo je přerušil. Tak se naučili hovořit velmi rychle.

Pokud mluví člověk rychle jen v některých situacích, je možné, že se momentálně cítí naštvaný a pod tlakem.

Vysoký a zvučný hlas

Pronikavý, zvučný hlas je typický pro dospívající.

Lidé s tímto hlasem nebývají příliš úspěšní na vedoucích pozicích. Jejich hlas je u ostatních nespravedlivě spojován s nezralostí a dětinskostí. Těžko si proto u podřízených budují respekt.

Roli zde hraje především genetika, ale vysoký hlas může být také výsledkem emocionálního vzrušení (štěstí, strachu…).

Nízký, hluboký hlas

Muži mluvící hlubokým hlasem připadají ženám obvykle přitažliví. Stejně tak ženy s nízkým a hlubším hlasem působí atraktivně na muže.

Takový „sametový“ hlas je opravdu příjemné poslouchat. V posluchači vyvolává dojem důvěryhodnosti, vyzrálosti a stálosti. Ve skutečnosti jde ale o faktor daný čistě geneticky a s naší povahou nemá mnoho společného. Někteří lidé ale úmyslně snižují svůj hlas, aby působili atraktivněji.


Sladký hlas

Sladkým, svádějícím hlasem spolu hovoří milenci. Pokud se vám zdá, že se vás někdo snaží svést svým hlasem, nejspíš to tak bude. Je ale důležité, abyste dávali pozor i na řeč těla.

Druhá možnost je, že se vás ten, který tímto hlasem hovoří, snaží zmanipulovat.


Mluva bez známek emocí

Dokonalá plochá řeč bez emocí může vypovídat o několika věcech:

  • Mluvčí má nízké sebevědomí. Nevěří, že někdo doopravdy poslouchá to, co říká.
  • Mluvčí je unavený nebo prostě jen nemá náladu na hovor.
  • Snaží se nedat najevo emoce jako je vztek, vzrušení, nervozita.
  • Je myšlenkami jinde a rozhovoru nevěnuje náležitou pozornost.


Nosový hlas

To může být způsobeno fyziologickými příčinami. V jiném případě se s tímto typem hlasu pojí jakýsi „bolavý tón“. Většina z nás by to nazvala jednoduše „fňukáním“.

Fňukalové si rádi stěžují na život a přenášejí své problémy na jiné. Tváří se jako otroci svého života, ale přitom jim nedělá potíže manipulovat jinými.

A jaký je váš hlas?

Pokud máte dojem, že váš hlas není takový, jaký byste ho chtěli, že neodpovídá vašemu JÁ, je možné ho cvičením a tréninkem změnit.

Známý je příběh o Démosthenovi, starověkém řeckém básníkovi a řečníkovi, jehož hlas byl ale velmi slabý a monotónní. Jeho řeč před publikem skončila fiaskem. Jeho projev vyvolal pouze smích. Démostehenés se ale nevzdal, pracoval na sobě, trénoval, odstranil nedostatky na své řeči. Nakonec se z něho stal skvělý řečník a úspěšný politik, který vešel do dějin.

Navštěvujte lekce rétoriky, pořiďte si knihu s konverzačními cvičeními. Mluvte a trénujte.

Než se do toho pustíte, zamyslete se ale napřed, zda je to opravdu nutné. Zeptejte se na názor nezaujatých osob. Je docela možné, že s vaším hlasem jste nespokojeni jen vy sami.

ZPĚT NA KATEGORIE

PŘEČTĚTE SI TAKÉ

Vstoupit do diskuse (0 příspěvků)

Komentáře (0)

ODESLAT ZPRÁVU
Vložit obrázek