KATEGORIE
SPECIÁLNÍ PROJEKTY
BLOGY
Přihlásit se
ODEBÍRAT ZPRÁVY
zivotni-styl

Jak prohlédnout pravé úmysly druhého?

Umění číst v druhých je účinným nástrojem při jednání s nimi. Nemusíte ale být prvotřídními detektivy s výcvikem, abyste dokázali zjistit, co se děje v hlavě druhého. Každý vnitřní proces doprovází vnější signály. Stačí je znát a vědět, co znamenají. Naučte se znát těchto 9 signálů těla a druhý pro vás už nikdy nezůstane tajemstvím. Poznáte, co si myslí, jak se cítí. Prohlédnete ho skrz naskrz.

...

Definujte základní model jeho chování

Lidé mají různé návyky. Někteří se během hovoru dívají do země, kříží ruce na hrudi, odkašlávají si, škrábou se na hlavě nebo si třou nohu o nohu. Chovají se tak z nejrůznějších důvodů. Definovat základní model jejich chování vám pomůže pochopit, kdy jsou tyto pohyby pouhou záležitostí zvyku a kdy jsou známkou lhaní, hněvu, nebo nervozity.

Zbystřete tehdy, když se daný člověk chová jinak, než je u něho běžné.

Zaměřte se na odchylky v jeho chování

Věnujte pozornost nesrovnalostem mezi typickým chováním daného člověka, které jste si definovali (viz předchozí bod) a jeho momentálním vyjadřováním a momentálním gestům.

Například tak můžete zjistit, že má někdo ve zvyku pokašlávat pokaždé, když je nervózní. Náhoda, nebo je za tím něco víc?


Podívejte se na gesta

Pod jedním gestem nebo jedním slovem se nemusí vždy ukrývat skryté významy. Ale pokud něčemu napovídá více gest, věnujte jim pozornost. Pokud si například všimnete, že se daný člověk drbe na hlavě, šoupe nohama a přitom pokašlává, zpozorněte. Spojení tolika gest už pravděpodobně nebude pouhá náhoda.

Srovnejte jeho obvyklé chování s nynějším

Pokud zjistíte, že se daný člověk chová mírně odlišně než obyčejně, zaměřte na tyto odlišnosti zvýšenou pozornost. Jak člověk jedná s ostatními lidmi? Změní se jeho výraz, když se obrací na vás? A co jeho postoj a řeč těla?

Zrcadlové neurony

Zrcadlové neurony v našem mozku odrážejí stav naší mysli, ale i stavy u druhých. Například pocit štěstí aktivuje svaly, které jsou zodpovědné za radostný výraz. Když se zamračíme, neurony tak „zrcadlí“ naši nelibost. Ale stejně tak mohou zrcadlit i štěstí nebo nelibost druhého.

Právě zrcadlové neurony jsou příčinou toho, že blízcí lidé často bezděčně napodobují svá gesta.

Při pohledu na toho, kdo se nám líbí, dáme signál mimickým svalům, aby se uvolnily. Pokud při pohledu na vás nějaký člověk nenapodobí váš výraz a například vám nevrátí úsměv úsměvem, nejspíš se mu nelíbíte, anebo se mu nelíbí něco, co jste řekl nebo řekla.


Všímejte si síly hlasu

Sebevědomá osoba má zpravidla silný hlas (pozor, to neznamená hlasitý!). Nejsilnější osoba nemusí být vždy vůdcem, kapitánem, vedoucím a nemusí sedět v čele stolu. Oficiálním vůdcem může být slabá osoba, která je do značné míry závislá na silnějších. Všímejte si proto síly hlasu. Pokud odhalíte, kdo je ve skupině skutečně nejsilnější osobností, vaše šance na úspěch vzrostou.

Zaměřte se na plynulost pohybů

Samozřejmá automatická gesta se vyznačují plynulostí. Pokud si všimnete, že se člověk nechová přirozeně, jeho gesta postrádají plynulost, zbystřete.

Pokud je tento prvek chování spojen s pohledem upřeným pod své nohy, pravděpodobně značí nízké sebevědomí nebo nervozitu. Snažte se takového člověka pochválit a posílit jeho sebevědomí. Anebo mu pokládejte přímé otázky, abyste dostali své odpovědi, které se sám bojí sdělit.


Zaměřte se na slovesa

Slovesa, která druhý používá, nám dají celkem jasný obraz toho, co si myslí. Věnujte jim proto větší pozornost než ostatním slovům. Například pokud šéf říká „rozhodl jsem se pracovat na X“, můžete ze slova „rozhodl“ vyvodit, že je člověkem pravděpodobně uvážlivým, neimpulsivním, že si vždy důkladně probere všechny možnosti a zváží důsledky.

Každý z nás je jedinečný, ale existují základní otázky a odpovědi, které vám pomohou číst v kterémkoli z nás:

  • Je tato osoba introvertem nebo extravertem?
  • Jsou mezilidské vztahy výchozím bodem jeho chování?
  • Jak se vypořádává s riziky a nejistotou?
  • Co podporuje jeho ego?
  • Jak se chová ve stresových situacích?
  • Jak se chová, když se cítí uvolněně?

Chce to čas, naučit se v lidech číst bez omylů. Nezapomínejte, že vždy existují výjimky, ať jde o jakékoli pravidlo. Pozorujte, všímejte si gest, slov, pohledů. Jen tak zlepšíte své schopnosti porozumět druhým a efektivně s nimi komunikovat.

ZPĚT NA KATEGORIE

PŘEČTĚTE SI TAKÉ

Vstoupit do diskuse (0 příspěvků)

Komentáře (0)

ODESLAT ZPRÁVU
Vložit obrázek