Rozdíly mezi chytrou a moudrou ženou:

Když chytrá žena narazí na chybu muže, ukáže na ni prstem. A nezapomene připomenout, že to říkala.
Moudrá žena muže podpoří, povzbudí, nebo se tváří, že si ničeho nevšimla.


Chytrá žena v kritické situaci převezme otěže a ukáže muži, jak je to správně.
Moudrá žena jenom velmi jemně naznačí směr a podpoří muže ve snaze se tímto směrem vydat.


Chytrá žena bude děti učit matematiku, ať to stojí cokoli.
Moudrá žena uvidí v každém z nich osobnost.


Chytrá žena se bude snažit vyniknout v práci a být lepší než druzí. Bude se vyhýbat chybám. A její kolegové budou vůči ní ostražití.
Moudrá žena vytvoří v kolektivu atmosféru plnou pohody a tepla.


Chytrá žena se bude plést do života svých dospělých dětí, bude jim dávat nevyžádané rady a doporučení, bude jim dlouze vyprávět, jak správně vychovávat děti.
Moudrá žena daruje svým dětem možnost získat vlastní životní zkušenosti a za každé situace pro ně bude oporou.


Chytrá žena bude bojovat se svou tchyní, bude zdůrazňovat svou nezávislost na rodičích, bude se s nimi hádat kvůli jejich radám.
Moudrá žena se naučí usmívat, mlčky naslouchat, souhlasit. A věci si dělat po svém. S láskou.


Chytrá žena chce přetvořit celý svět, změnit všechny kolem sebe.
Moudrá žena se začne měnit sama. A druhé přijme takové, jací jsou.


Chytrá žena si myslí, že šťastný je ten, kdo má pravdu.
Moudrá žena ví, že pravdu má ten, kdo je šťastný.


Autor: MaK