KATEGORIE
SPECIÁLNÍ PROJEKTY
BLOGY
Přihlásit se
ODEBÍRAT ZPRÁVY
zivotni-styl

Nebojte se dát dětem důvěru už v útlém věku

Všichni rodiče si patrně přejí, aby z jejich dětí vyrostly šťastní, zdravě sebevědomí a spokojení lidé. Na co se ve výchově nejvíce zaměřit a na co si dát největší pozor?

...

Největší odměnou pro rodiče je šťastné dítě

Když se na vás dítě usmívá a vidíte, jak je spokojené, jistě si přejete, aby takhle radostné bylo po celý život. Výchovou, podporou, péčí a pozitivním ovlivňováním jeho vývoje, můžete své ratolesti předat životní sílu a schopnosti, které jí pomohou lépe proplouvat životem.

Začněte už v batolecím věku dítěte

Po narození je vaše dítě zcela odkázáno pouze na vás. Na vaši lásku a péči. Pouto a důvěra, které v prvních dnech a měsících mezi dítětem a rodiči vznikají, jsou klíčové. Dítě musí cítit lásku pořád, nesmí mít pocit, že si ji „musí zasloužit“. Láska nesmí mít podmínky. I když dítě zlobí a vy jej potrestáte, nesmí cítit, že ho proto milujete méně. Nezapomínejte i tak malé dítě chválit. Mějte na paměti, že pochvala je víc než napomenutí.

Velmi důležitá při vývoji osobnosti a charakteru malého dítěte je podpora přiměřená jeho věku. Posilujte proto zvědavost dítěte a hlavně radost z každodenních činností. Dávejte najevo nadšení ze všech jeho velkých i malých pokroků. Dovolte dítěti, aby se samo rozhodlo, které nabídky ke hře využije a které ne. Posilujte jeho vnitřní motivaci tím, že se pokusíte přijmout to, že chce být svým vlastním učitelem a nevnucujte mu podporu, když si o ni nepožádá.

Předškolní věk

V období mezi třemi až šesti lety dochází u vašeho dítěte k významným změnám. Děti se učí slovy vyjadřovat svá přání a potřeby. Navazují kontakty s jinými stejně starými dětmi, učí se samostatnosti a sebedůvěře. Dále se u nich vyvíjí motorika a další schopnosti a orientační reflex, který je základem pozornosti a potřeby poznávat. Do jisté míry se dítě učí emočně osamostatňovat od úzkého okruhu rodiny. Nezapomínejte tento proces podporovat například tím, že budete dítě občas svěřovat do péče jiných osob, kterými jsou příbuzní a později i cizí osoby.

Dítě v předškolním věku pociťuje snahu po sebeuplatnění a dodržování určitých pravidel v chování. Nebojte se toho využít. Můžete dítě pověřit jednoduchými úkoly, za jejichž splnění dítě chvalte. Velmi důležité je v tomto období dítěti vymezit určité hranice, čili to, co si může dovolit a co už nikoli. Pro dítě je nesmírně úlevné, když ví, co může a co ne. Snadno si přivykne na jasná pravidla. Podmínkou úspěchu je to, že tato pravidla budou dodržovat jak oba rodiče, tak i prarodiče.

Dítě v mladším školním věku

S nástupem do školy čeká dítě a nejen jej, nová životní situace. Dítěti se otevře atraktivní svět, který mu pomůže rozkrýt spoustu tajemství. Nabízejte svému dítěti další nové podněty, které mu umožní získávat nové zkušenosti. Snažte se mu nepodsouvat své předsudky a soudy. Dítěti buďte nablízku a pomáhejte, když si o radu či pomoc řekne. Neřešte za něj věci, které si troufá zvládnout samo.

Pokud totiž budete nesnáze řešit za něj, naučí se nespoléhat na sebe, nýbrž na druhé a může mít pak v budoucnu problémy. Pochopitelně zohledněte, o jak velký problém jde. Tak jak dítě roste, ptejte se na jeho názor a zvěte ho k účasti na rodinných poradách a plánování využívání volného času. Tím posílíte jeho sebedůvěru a zvýšíte pocit vlastní důležitosti a prospěšnosti. To jsou hodnoty, důležité pro budoucí dospělý život.

 

Autorka: Hana Ederová
Foto: Wikimedia

ZPĚT NA KATEGORIE

PŘEČTĚTE SI TAKÉ

Vstoupit do diskuse (0 příspěvků)

Komentáře (0)

ODESLAT ZPRÁVU
Vložit obrázek