Největším odběratelem slonoviny je Čína

V některých oblastech Afriky nemá kly až 98 % žijících slonic. V minulosti se bez klů rodilo něco mezi 2 až 6 % mláďat, nyní se počty razantně zvyšují. V posledních deseti letech byla téměř třetina všech afrických slonů vybita pytláky kvůli slonovině, po které je v Asii stále velká poptávka. Asi nejvíce si tohoto materiálu s krvavým pozadím cení Čína.

V letech 2007 - 2014 bylo zabito až 144 000 slonů, některé méně známé a méně zastoupené druhy to přivedlo až na kraj vyhubení. Nyní se zdá, že se nová populace afrických slonů bude z velké části rodit už bez klů, podobně jako jejich asijští příbuzní.

Předsedkyně charitativní organizace Elephant Voices (Hlasy slonů) doktorka Joyce Pooleová sleduje vývoj jednotlivých druhů slonů více než 30 let. V rozhovoru pro deník The Times Pooleová uvedla, že vidí přímou souvislost mezi intenzitou pytláctví a procentem samic narozených bez klů ve stádech, která sleduje.

Kly jsou pro slony velice důležité

V národním parku Gorongosa v Mozambiku bylo mezi lety 1977 až 1992, kdy probíhala občanská válka, vyhubeno až 90 % slonů. V důsledku toho je až polovina slonic ve věku nad 35 let bez klů a i když se tato populace dobře zotavuje vzhledem k značnému omezení pytláctví, mláďata už se rodí rovněž bez klů. Jedná se až o 30 % samic narozených od konce občanské války.

„Samice, které nemají kly, s větší pravděpodobností porodí potomky, kteří je také mít nebudou,“ uvedla doktorka Pooleová. Nejvýraznějším příkladem změny genofondu je národní park Addo v Jižní Africe, kde je bez klů až 98 % slonic.

V roce 2008 vědci zjistili, že u slonů, kterým kly zůstaly, došlo ke značnému zmenšení těchto klů oproti slonům, kteří žili o 100 let dříve. I když mohou tyto chybějící výrůstky ochránit slony před pytláky, jejich absence rozhodně není ideální. „Sloni využívají kly k vykopávání potravy a vody, k přenášení větví a stromů, k sebeobraně i k pohlavnímu rozlišování,“ uvedla Pooleová. Podle ochránců přírody jsou sloni, kteří nemají kly, jednoznačně zmrzačení.


Autor: ElS

Zdroj: The Independent