Cílem studie je, aby se věda dostala do souladu s Koránem

Studentka Jamael Touirová již šestým rokem pracuje na písemné práci nazvané Plochý geocentrický model, důvody a působení klimatických a paleoklimatických studií. Snaží se v ní dokázat, že Země je plochá a Slunce se kolem ní otáčí.  

Ve známých fyzikálních zákonech se nám podařilo najít slabiny a vyvrátit Newtonovy, Keplerovy a Einsteinovy zákony a navrhujeme novou vizi pohybu těles, která bude v souladu s verši Koránu. Rovněž jsme vyvrátili teorii velkého třesku a rozpínání vesmíru,“ píše studentka ve své práci.

Magazín Jeune Afrique ocitoval další části její studie: „Všechna fakta a nábožensko-fyzikální argumenty potvrzují centrální polohu, fixaci a plochý povrch Země a obíhání Slunce a Měsíce kolem ní.“  Jamael Touirová dále tvrdí, že hvězdy jsou od Země vzdálené pouze 7 milionů kilometrů, mají průměr 292 kilometrů a jejich počet je omezený. Mají tři funkce: zdobit oblohu, kamenovat ďábly a ukazovat tvorům na Zemi cestu temnotou.

Doktorandka na studii nerušeně pracuje řadu let

Tyto neuvěřitelné argumenty vyvolaly v tuniské akademické obci značný rozruch. Především je pro mnoho vědců nepochopitelné, že doktorandka mohla na studii pracovat dlouhé roky s plnou podporou a schválením zodpovědných zaměstnanců univerzity, a to především jejího vedoucího, který vědomě dopustil v projektu pokračovat a každoročně schvaloval předložené teze.

 „Zpochybňovat Kopernika, Galilea, Keplera, Newtona a Einsteina prostřednictvím takových bludů? Jak je možné, že v této doktorandské práci mohla nerušeně pokračovat od roku 2011? Jak se můžeme smířit s tím, že univerzita není místem znalostí a vědy, ale jejich popírání, jenom protože není v souladu s islámem?“ prohlásila profesorka zmíněné univerzity Faouzia Charfiová, která práci objevila a veřejně na ni upozornila.


Autor: jil

Zdroj: Le Figaro, World Crunch

Foto: Wikimedia