KATEGORIE
SPECIÁLNÍ PROJEKTY
BLOGY
Přihlásit se
ODEBÍRAT ZPRÁVY
zpravy

Kazachstán se rozhodl přejít na latinskou abecedu, čímž vyvolal vlnu nevole

26. října 2017 podepsal Nursultan Nazarbajev, prezident Kazachstánu, dekret o převodu kazašské abecedy z azbuky do latinky. Reforma by měla být dokončena do roku 2025. Návrh nové abecedy vyvolává v Kazachstánu nevoli. 

...

Proč používal Kazachstán azbuku?

Kazaština je turkický jazyk. Až do roku 1929 se pro její zápis používalo arabské písmo. Pod nadvládou sovětského režimu se písmo v Kazachstánu změnilo hned dvakrát: v roce 1929 bylo písmo převedeno do latinské abecedy a v roce 1940 do azbuky.

Vedle politických důvodů měl převod písma do azbuky ještě jeden, praktičtější význam: bylo tak jednodušší publikovat knihy a jiné tiskoviny a bylo snazší vyučovat dva jazyky na školách (ruštinu a národní kazaštinu).


Proč se vracet k latinské abecedě?

Samozřejmě, nikdo nezná všechny důvody, ale k dispozici máme ten oficiální: Nursultan Nazarbajev říká, že hlavním cílem je modernizace a rozvoj kazašského jazyka, kultury a ekonomiky. V moderním světě bude jednodušší fungovat s latinskou abecedou. 

Mnoho dalších odborníků se ale domnívá, že přechod na latinku má jiný skrytý důvod. Nazarbajev tak chce deklarovat nezávislost Kazachstánu na Rusku. Sám prezident ale takové vysvětlení odmítá.

Jak vypadá současná abeceda:


Jak bude vypadat písmo převedené do latinky:


Proč se celý projekt mnoha lidem nezamlouvá

Faktem je, že latinské písmo neumožňuje zaznamenat část fonémů kazachstánského jazyka. Latinka totiž odpovídá slovanským jazykům, ne turkickým. Kazaština proto musí k jednotlivým znakům přidat různé další diakritické značky.

V nové abecedě je celkem 9 znaků s apostrofem. Když se pak ve slově sejde příliš mnoho písmen s apostrofy, vypadá to opravdu neesteticky a je obtížné takové slovo číst. Některá slova budou navíc delší. (Pyʼsʼkiʼn).

Apostrof mění zvuk písmene například z [S] na [Š]. Ale vzhledem k tomu, že se apostrofy nacházejí až za písmenem, lidé se obávají, že je to při čtení bude mást. Představte si, že čtete dlouhé souvětí, přečtete „S“ a až vzápětí zjistíte, že to vlastně nebylo „S“, ale „Š“. To může při čtení opravdu otravovat. (Pus – škin!)

Kromě toho jsou tu další nejasnosti. Například není nikomu jasné, k čemu potřebuje abeceda „C“ s apostrofem (tedy [Č]), vzhledem k tomu, že v abecedě neexistuje žádné „C“ bez apostrofu.

Komplikované to je i s písmeny: U, U’,  Y a Y’.
Y bychom v češtině vyslovili asi jako naše „ypsilon“.
Všechny tři znaky U, U’ a Y’ bychom zato vyslovili podobně jako naše „u“ nebo „ú“.


Byla azbuka lepší?

Rozhodně. Pro záznam kazaštiny se azbuka hodila mnohem lépe. Verze latinky, o jaké tu je řeč, obsahuje celkem 32 grafémů, zatímco azbuka 42. To umožňuje kazachstánskému čtenáři mimo jiné lépe rozlišit různé typy „U“ a nezaměnit je s jinými zvuky.

Jde jen o problém s apostrofy?

Bohužel ne. Lidem se nápad s latinkou nelíbí i z dalších důvodů. Každá reforma psaného jazyka s sebou nese skrytá nebezpečí:

  1. Rozdíl mezi generacemi. Je nesmírně obtížné naučit něčemu novému generaci, která je zvyklá na staré. Mnoho starších lidí si bude obtížně zvykat na nové písmo.
  2. Přístup k informacím. Během používání azbuky nahromadil Kazachstán množství psaného textu. Psali se knihy, dokumenty, zaznamenávali se nejrůznější informace. Jak půjde čas, mladší generace je už nebude schopna přečíst a dostat se tak k myšlenkovému dědictví své země.

Ale latinka už v Kazachstánu přece byla!

Někteří lidé celý problém zjednodušují a tvrdí, že se země pouze vrátí k latince, kterou už přece používala od roku 1929 do roku 1940. Jenže to není tak docela přesné. V roce 1929 vymyslel Kazachstán několik vlastních znaků, které do latinky zahrnul. Tyto znaky ale moderní fonty nepodporují. Jde například o písmeno Ƣ ƣ. Z toho důvodu není možné vrátit se k latinské abecedě z roku 1929.

Co když se přechod na latinku ukáže jako špatné rozhodnutí. Zruší se?

Pokud k přechodu na latinku dojde, už se to nezmění. Celý proces je totiž příliš komplikovaný a náročný. Je ale možné, že se díky rozsáhlé kritice navrhovaný font písma ještě změní. Definitivně schválený totiž ještě nebyl.


Zkuste si převést třeba své jméno do azbuky. Stačí do textového pole vepsat své jméno a kliknout na tlačítko vpravo.

ZPĚT NA KATEGORIE

PŘEČTĚTE SI TAKÉ

Vstoupit do diskuse (0 příspěvků)

Komentáře (0)

ODESLAT ZPRÁVU
Vložit obrázek