Důležitý je přístup nejen k léčbě, ale i k prevenci

Studie provedená UNICEF zjistila, že je každou hodinu infikováno 26 dospívajících jedinců a pouze jeden z deseti je v subsaharské Africe testován na HIV. Co se týče pohlaví, sedm z deseti nakažených od 15 do 19 let jsou dívky.

Mnoho z těch dospívajících, kteří nemoci podlehnou, bylo nakaženo v dětství. „Je důležité, aby mladí lidé, kteří jsou HIV pozitivní, měli přístup k léčbě, péči a podpoře,“ uvedl Craig McClure, šéf globálních programů UNICEF pro HIV a AIDS.

„Na druhé straně ti, kteří jsou HIV negativní, musí mít přístup ke znalostem problematiky a prostředkům, které je mohou před nákazou ochránit,“ dodal McClure.

Často přejde nákaza z matky na dítě v době těhotenství

Podle UNICEF v současné době žijí s virem HIV téměř 2 miliony dospívajících ve věku 15-19 let. Mnoho obětí nákazy získalo virus už v děloze od své matky, někteří z nich se dožili právě mladistvého věku, někdy i bez znalosti o tom, že jsou HIV pozitivní.

„Podařilo se nám snížit počty přenosu viru z matky na dítě, což je chvályhodné,“ uvedl McClure. „Jsou ale potřebné okamžité investice, které by byly využity k léčbě nakažených dětí a mládeže,“ dodal. 

 

Autor: ElS

Zdroj: CNN

Foto: Flickr CC BY-SA 2.0