Více než polovina dotazovaných si myslí, že by země neměla přijímat další žadatele o azyl

Podle průzkumů z roku 2012 uvedlo až 49 % Němců, že jsou uprchlíci v jejich zemi vítáni. V roce 2015 odpovědělo stejně dokonce až 59 % dotazovaných.

Nyní byl podobný průzkum v Německu proveden znovu a i když zdejší obyvatelé uprchlíky ve své zemi stále vítají, mají zároveň pocit, že země už dosáhla svého limitu.

Zatímco v roce 2015 uvedlo celkem 40 % dotazovaných, že země dosáhla maximálního limitu v přijímání nově příchozích, letos tento podíl stoupl na 54 %.

Obyvatelé západního Německa jsou k uprchlíkům vstřícnější

„Ochota Němců přijmout víc uprchlíků výrazně poklesla,“ stojí ve zprávě.

Studie rovněž zaznamenala jasné rozdíly mezi východním a západním Německem, co se týče postoje vůči uprchlíkům a imigraci všeobecně.

Zatímco v bývalé NDR by uprchlíky uvítalo „s otevřenou náručí“ 33 % dotazovaných, na západě země by něco takového udělalo 65 % respondentů.


Autor: ElS

Zdroj: The Local

Foto: DPA