Provincie patří k nejkonzervativnějším v zemi

Aceh je jednou z nejkonzervativnějších provincií v převážně muslimské Indonésii a zároveň částí země, kde je uplatňováno právo šaría za trestné činy, jako je cizoložství, konzumace alkoholu či homosexualita.

K vykonání trestu na křesťanské ženě došlo v úterý, o dva dny dříve byla dvojice německých turistek údajně pokárána místními úřady za nošení bikin na jedné z pláží.V úterý byl spolu s prodejkyní alkoholu potrestán i muslimský pár za cizoložství, a to 100 ranami rákoskou.

Novela zákona rozšířila rozsah práva

Ačkoli bylo právo šaría dříve vykonáváno výhradně na muslimech, loňská novela rozšířila dosah práva i na všechny ostatní náboženství. „Jedná se o vůbec první případ potrestání nemuslima podle islámské trestní vyhlášky,“ uvedl místní státní zástupce.

Province Aceh se řídí právem šaría od roku 2001, kdy byla prohlášena za částečně autonomní ve snaze potlačit zdejší separatistické povstání.


Autor: ElS

Zdroj: The Time

Foto: AFP