Zajímavosti

I dospělým chybí vzdělání o sexualitě. Vzniká pro ně slovenský web

S podtitulem Přirozeně o přirozených tématech vzniká na Slovensku nová webová platforma. Jejím cílem je zprostředkovat dospělým a dospívajícím lidem poznatky z oblasti sexuální výchovy pomocí textů a ilustrací.

Projekt s názvem Přirozeně se chce zaměřit na rozsáhlou škálu témat.

Mezi nimi jsou například anatomie lidského těla, hormonální procesy, mezilidské vztahy, pohlavně přenosné choroby, různé zdravotní problémy, které mohou ovlivnit sexuální život jednotlivce, sexuální orientace a mnohé další.

„Inspiraci k vytvoření takové stránky nám dodal žalostný stav sexuální výchovy na Slovenské školách. Kromě toho, sexuální vzdělávání není jen pro děti a dospívající, týká se nás všech. Věk, ve kterém Slovenky nejčastěji nechtěně otěhotní, je 25 – 29 let. I pohlavně přenosné choroby se u nás nejčastěji diagnostikují lidem v přibližně tomto věku, „říká zakladatelka projektu Přirozeně, Nikoleta Nagyová.

Odbornost obsahu zajistí zkušení lidé
Projekt vzniká ve spolupráci se Společností pro plánované rodičovství (SPR), která ho bude odborně zastřešovat.

„Lidé ze SPR budou obsah kontrolovat, připomínkovat, řadit i psát,“ přibližuje Nagyová, která projekt realizuje jako součást svého studia na Sokratovu institutu.

Sexuální výchova na Slovensku
Na Slovensku neexistuje samostatný předmět sexuální výchova, školy jej však mohou dobrovolně zřídit.

Školní osnovy mateřských, základních a středních škol obsahují průřezový předmět Výchova k manželství a rodičovství.

Vyučuje se v rámci předmětů biologie, občanské nauky, etické výchovy, případně pedagogických hodin.

Důvodem, pro který se rozhodla doplňovat mezery lidí v oblasti sexuální výchovy, podle ní je, že nemají přístupné zdroje, pomocí kterých by si mohli doplnit informace z tohoto odvětví.

O problematice nedostatečného, ​​respektive nekonsistentního sexuálního vzdělávání na Slovensku v rámci základních či středních škol, se přitom mluví už dlouho.

Na webu Přirozeně se kromě textů budou nacházet také videa ze stránky amaze.org, kterou zastřešuje organizace Advocates for Youth.

„Dospívajícím lidem po celém světě poskytují odbornou, věku přiměřenou, utvrdzujúcu a upřímnou sexuální výchovu ve formě krátkých videí s milými animacemi. My vybrané videa překládáme a dabujeme do češtiny,“ říká Nagyová.

Webů bude více
Platforma Přirozeně má vzniknout na jaře 2021. Autorka a její spolupracovníci na ni v současnosti sbírají peníze pomocí kampaně na Startlabe. Jelikož cílovou skupinou jsou mladí dospívající a dospělí lidé, projekt Přirozeně neplánuje spolupracovat se školami.

Tento úkol přenechá právě SPR, která aktuálně vytváří podobný web, pouze pro jinou cílovou skupinu.

„Na SPR webu bude vše pod jednou střechou, tedy informace pro děti, dospívající, pedagogů a rodičů, a k tomu propojení na náš Přirozeně Web, kde lidé najdou informace pro dospělé,“ vysvětluje Nagyová.

Doplňuje, že podobně to má i známá česká organizace Konsent. „Mají různé projekty, například Konsent až na pudu – pro vysokoškoláky, Žádné tabu před tabulí – pro děti ve školách a tak dále. Každý projekt je zaměřen na jinou věkovou kategorii, ale dostanete se k nim i přes jeden hlavní společný web,“ přiznává autorka projektu inspiraci v Čechách.

Pokud by se na stránku Přirozeně dostaly i děti nižšího věku, najdou na ní především informativní obsah. „Určitě se nestane, že by tam spatřili například pornografii nebo explicitní sexuální obsah. Co tam mohou najít, bude informace o existenci pornografie a o tom, od jakého věku nebo jakým způsobem je zdravé ji sledovat,“ říká Nagyová.

Projekt Přirozeně zatím mohou zájemci nalézt na Instagram.