KATEGORIE
SPECIÁLNÍ PROJEKTY
BLOGY
Přihlásit se
ODEBÍRAT ZPRÁVY
kaleidoskop

Skeny mozků batolat vyrůstajících v emocionálně odlišném prostředí ukázaly šokující rozdíl

Profesor Bruce Perry, který vede oddělení psychiatrie v dětské nemocnici v Texasu, sdílel dva unikátní skeny mozků dvou batolat stejného věku. Zatímco jedno z dětí vyrůstalo v citově plnohodnotném prostředí, to druhé utrpělo extrémní emocionální trauma. Skeny ukázaly, že jeden z mozků je mnohem větší. Jenže který sken patří ke kterému z batolat?

...

Zanedbávané dítě zřejmě nemělo zkušenosti se zvuky ani dotykem

Levý sken mozku patří tříletému dítěti, které bylo vychováváno v láskyplném prostředí, zatímco pravý sken patřil stejně starému batoleti, které utrpělo zanedbávání a emocionální trauma. Snímky poskytují zřetelný vizuální pohled na to, jak může mít zneužívání negativní vliv na mozkové struktury u vyvíjejících se jedinců.

Profesor Perry uvedl, že dítě, kterému patřil pravý snímek, trpí kvůli vážnému zanedbávání „senzorickou deprivací,“ a proto je mozek mnohem menší a má rozmazanější struktury. Předpokládá se, že dané dítě nemělo zkušenosti se zvuky, vůněmi ani dotykem.

„Tyto obrázky jasně ilustrují negativní dopad zanedbávání na vývoj mozku. Na snímku vlevo je sken mozku zdravého tříletého dítěte s průměrnou velikostí hlavy. Obrázek vpravo patří taktéž tříletému dítěti, které trpí těžkou senzorickou deprivací,“ řekl profesor.„Tento mozek je výrazně menší, než je průměr a má rozšířené komory a kortikální atrofii,“ dodal Perry.

Pokud dětský mozek utrpí takovéto strukturální poškození, pak bude daný jedinec nejspíš trpět vývojovým opožděním a problémy s pamětí. Kortikální atrofie je častěji pozorována spíše u starších lidí s Alzheimerovou chorobou, kdy se degenerace mozku urychluje.

Emočně zanedbané děti mají později problémy navázat zdravé vztahy

Některé projevy fyzického násilí na dětech mohou navíc způsobit okamžité strukturální poškození. Například otřásání dítětem může zničit mozkovou tkáň a zpřetrhat krevní cévy, což vede k záchvatům, ztrátě vědomí i smrti.

Zneužívání v dětství může mít také vliv na emoční vývoj dětí. Perry vysvětluje, že děti, které byly emočně zanedbány, později nedokážou vytvořit zdravé vztahy. Buďto se stanou příliš závislými na ostatních anebo mají naopak problém se s lidmi sblížit.

Studie amerických vědců z loňského roku naznačila, že mozky správně vychovávaných dětí rostou dvojnásobným tempem než mozky zanedbaných dětí. „Zdravý vývoj nervového systému, který umožňuje optimální sociální a emoční fungování, závisí na pečlivé péči v dětství a příležitostech vytvářet a udržovat rozmanitost vztahů s ostatními dětmi i dospělými,“ dodal u svého příspěvku Perry. 

ZPĚT NA KATEGORIE

PŘEČTĚTE SI TAKÉ

Vstoupit do diskuse (0 příspěvků)

Komentáře (0)

ODESLAT ZPRÁVU
Vložit obrázek