KATEGORIE
SPECIÁLNÍ PROJEKTY
BLOGY
Přihlásit se
ODEBÍRAT ZPRÁVY
nazory

Proč může být zabíjení lvů, jako byl Cecil, skutečně dobré pro zachování lví populace?

Smrt celebrity vždy plní titulky v médiích, ale smrt volně žijících zvířat už takové následky obvykle nemívá. Zdá se, že snad celý svět truchlil kvůli ztrátě lva Cecila, který byl zabit v soukromé rezervaci hraničící s národním parkem v Zimbabwe. Nyní se objevila zpráva o zabití jeho potomka. Jsou však útoky proti lovcům trofejí či proti člověku, který Cecila zastřelil, oprávněné?

...

Populace lvů v Zimbabwe je stabilní

V první řadě je třeba říci, že byl Cecil zabit ilegálně, o tom není pochyb. Majitel rezervace, který nechal amerického zubaře na svém území střílet, k tomu neměl potřebné povolení a mohl by tak čelit soudnímu líčení. Ale tento špatný příklad by neměl poškodit celý průmysl.

Legální lov lvů v Zimbabwe je vysoce regulovaný. Vyžaduje mnoho různých povolení a licencí od klienta, profesionálního lovce a majitele daného loveckého revíru. Cílem národních kvót je zajistit udržitelný odběr různých druhů zvířat, přičemž lvi zde bývají zabíjeni pouze tehdy, dosáhli-li určitého věku a pokud existuje jistota, že měli šanci předat své geny dál.

Výsledkem pak je, že populace lvů v Zimbabwe je stabilní nebo dokonce roste. Pokud jsou tedy lvi odstřelováni podle těchto pravidel, může je jejich lov ve výsledku pomoci zachránit? Někteří lidé tvrdí, že i kdyby tomu tak v praxi bylo, i přesto by odstřel neměl být povolen, protože se jedná o zabíjení nádherných a ohrožených zvířat pro zábavu.

Odpůrci zabíjení uvádějí, že hlavním způsobem financování ochrany lvů by měla být foto-turistika a tato majestátní zvířata by se měla „lovit“ jen objektivem fotoaparátu. Tento argument je však spojen s řadou problémů.

Turismus není odpovědí

Lovci jsou kvůli trofejím ochotni vstoupit i do vzdálenějších a nebezpečnějších oblastí, kam se turisté-fotografové už neodváží dostat. Do Afriky by muselo přicestovat mnohem více turistů, aby sem přinesli stejné finance, jako lovci, což by za sebou kvůli letecké dopravě zanechalo větší uhlíkovou stopu a mělo tak negativní vliv na životní prostředí.

Je také třeba poznamenat, že potenciál pro tento druh cestovního ruchu není rovnoměrně rozložen, protože je zaměřen jen na několik lokalit. To pak zanechává ostatní regiony bez přístupu k příjmům z cestovního ruchu. Nesmí se rovněž zapomínat na to, že se lvi mohou střílet i v rezervacích s volně žijícími zvířaty.

Je-li hlavním cílem zachovat populaci lvů i dalších živočichů, pak by měly jednotlivé země využít svých přírodních zdrojů k pokrytí nákladů na toto zachování. To platí zejména právě pro země, jako je Zimbabwe, která patří k nejchudším zemím světa.


Foto: Niki Rust

Čím pomáhá lov?

V Zimbabwe panuje tradice, která využívá lovu trofejí k podpoře ochrany přírody. Prostřednictvím programu CAMPFIRE, který fungoval od roku 1989 do roku 2001, bylo místním komunitám poskytnuto více než 20 milionů amerických dolarů (přes 430 milionů Kč), z nichž 89 % pocházelo ze sportovního lovu.

Lov trofejí v Zimbabwe ročně vygeneruje v příjmech zhruba 16 milionů dolarů (350 milionů dolarů Kč), je však pravdou, že místním komunitám putují pouhá 3 % z této sumy.

Ekonomický dopad trofejního lovu může být v porovnání s turismem jako celkem nevelký, ale jaká by byla alternativa, pokud by se tak dělo ilegálně? Zambie zakázala lov velkých kočkovitých šelem v roce 2013, začátkem roku jej však kvůli potřebě financí na realizování jejich ochrany opět povolila. Zachování chovu stojí peníze, stejně jako škody způsobené lvy, kteří zabíjejí hospodářská zvířata.

Zlepšení situace

Pokud se bude pokračovat v lovu trofejí, jak bude možné situaci udržet? Nedávná studie naznačila, že je třeba prosazovat věkové omezení trofejních zvířat v celé zemi, zlepšit jejich monitorování, měnit kvóty pro odstřel v závislosti na aktuálních podmínkách a zajistit, aby byl lov lvů dlouhý alespoň 21 dní.

Další studie přišla s tvrzením, že lov trofejí může být přínosem pro zachování lví populace, protože jsou získané finance sdíleny s místními obyvateli, kterým lvi způsobují značné škody, s čímž se musí vypořádat.

I když je smutné, že se lidé někdy musí uchýlit k zabíjení zvířat, aby je tím ve výsledku ochránili, je třeba nedovolit emocím překonat logické argumenty. Ochrana zvířat je opravdu složitým procesem, který potřebuje veškerou finanční pomoc, kterou má šanci získat.

ZPĚT NA KATEGORIE

PŘEČTĚTE SI TAKÉ

Vstoupit do diskuse (0 příspěvků)

Komentáře (0)

ODESLAT ZPRÁVU
Vložit obrázek