KATEGORIE
SPECIÁLNÍ PROJEKTY
BLOGY
Přihlásit se
ODEBÍRAT ZPRÁVY
zdravi

11 nejčastějších duševních poruch

Než se budete moci seznámit s 11 nejčastějšími duševními poruchami, je vhodné si vysvětlit, co to vlastně duševní porucha je.

...

Duševní porucha tj. porucha funkce mozku, může být způsobena zevními i vnitřními příčinami. Často se tyto příčiny prolínají. Příčinou vzniku duševní poruchy tak mohou být úrazy hlavy, poporodní trauma, radioaktivní záření, intoxikace léky, drogami a průmyslovými jedy, napadení mozku infekcí, poruchy štítné žlázy, nádory mozku, důsledky hladovění, nezvládnuté konflikty, neuspokojení vlastních potřeb, psychické přepětí a vysoké nároky na jedince v rodině, zaměstnání, škole a podobně.

Léčbou duševních poruch se pak zabývá obor, zvaný psychiatrie. A nyní se postupně seznámíme s 11 nejčastějšími duševními poruchami, kterými lidé onemocní.

1. Fobické úzkostné poruchy

Hlavním příznakem těchto poruch je úzkost (vtíravý strach) z konkrétních situací, předmětů a podobně, vně člověka, které běžně takový účinek (pocit nebezpečí) nevyvolávají. Nemocní si přehnanost strachu uvědomují a situacím se snaží vyhýbat. Fobie (strach) je často spojená s depresí a vegetativními příznaky, někdy i s panickou poruchou. Mezi fobické úzkostné stavy patří například sociální fobie, izolované fobie, panická porucha, generalizovaná úzkostná porucha a smíšená úzkostně depresivní porucha.

2. Obsedantně kompulzivní porucha

Obsedantní myšlenky a nutkavé akty jsou běžné v populaci. Lidé si nejsou jisti, zda zamkli dveře, zhasli světlo, kontrolují, zaklepávají na dřevo, jsou pověrčiví, nechodí na poklopy kanalizace, vtírají se jim do mysli známé melodie písní. Obsedantní myšlenky (nutkavé, vtíravé motivy, impulzy) vyvolávají úzkost, opakují se, jsou vnímány jako vlastní, nepříjemné, zatěžující a člověk se jim brání. Snaží se jim vyhovět, stále kontroluje, aby se něco nestalo. Tím zamezí vzniku nebezpečné situace a také dojde ke snížení úzkosti.

Život člověka se stává utrpením – ničí ho myšlenky a řetězce rituálů. Můžeme si uvést příklad, kdy si nemocný například během dopoledne 60x umyl ruce, aby nedostal infekci, které se stále obával. Jiný nedojel do práce, protože se stále vracel domů a přesvědčoval se, zda není puštěný plyn.

3. Reakce na závažný stres a poruchy přizpůsobení

Tato skupina poruch je přímým důsledkem závažných zážitků či životních změn. Tady si můžeme uvést například akutní reakci na stres. Je to vlastně odpověď na těžce traumatizující zážitek s vážným ohrožením jedince. Může se dostavit po živelné pohromě, vážném trestném činu, těžké sociální újmě a podobně.

Další poruchou je posttraumatická stresová porucha. Je to opět odpověď organizmu na těžce traumatizující zážitek, postiženému se do 6 měsíců od traumatu vrací prožitek, mívá úzkosti, deprese, poruchy spánku, trpí citovou oploštělostí, někdy agresivními sklony nebo sebevražednými myšlenkami.

4. Neurastenie

Rovněž jde o neurotickou poruchu, jednu z velmi častých. Je spojena s bolestmi hlavy, pocity slabosti, únavy, napětí, nejistoty, dráždivosti, poruch spánku, závratí, zažívacími potížemi.

5. Poruchy osobnosti

Jde o časté poruchy, jejichž podkladem je nevyvážená osobnost. Trvají od mládí, při často dobrém intelektu jsou poměrně stálé. Příčinou může být nevhodná výchova nebo prostředí, v kterém jedinec vyrůstal. Mezi tyto poruchy patří například paranoidní porucha osobnosti, afektivní poruchy, schizoidní porucha osobnosti, emočně nestabilní porucha osobnosti, hystriónská porucha osobnosti (dříve hysterici), nestálá osobnost, a další.

6. Závislost na alkoholu a jiných drogách

Zde se setkáváme s psychickými důsledky zneužívání alkoholu. Mohou být následkem okamžitého působení (projevy akutní intoxikace) nebo může jít o následky, které vzniknou při delším působení zneužívání alkoholu. Alkoholik se pak propije až do alkoholické psychózy nebo alkoholické demence. Jinak se setkáváme často se závislostí na jiných drogách.

Uvedeme si například drogovou závislost morfinového typu, barbituráto-alkoholovou, kokainovou, cannabisovou, amfetaminovou, závislost typu Khat, závislost na halucinogenech, závislost na prchavých (těkavých) látkách a závislost na nikotinu-tabakismus.

7. Schizofrenie

Schizofrenie patří mezi tzv. psychózy. Nemoc postihuje několik složek psychiky: myšlení, emotivitu, jednání i celkovou souhrou psychických funkcí. Mluví se o desintegraci psychiky a někdy končí úpadkem osobnosti. Setkáváme se s různými formami schizofrenie (katatonická, simplexní, paranoidní, hebefrenní).

8. Bipolární afektivní porucha

Možná znáte pod názvem maniodepresivní psychóza. Jde o časté onemocnění s fázemi depresivními (to nejčastěji) nebo manickými, nebo obojího typu. Tímto onemocněním trpí nebo trpěli někteří významní herci i zpěváci.

9. Sexuální deviace

Nejčastějšími sexuálními deviacemi jsou exhibicionalismus, voyerství, tušérství, frotérství, patologická sexuální agresivita, transvestitismus, masochismus, sadismus a telefonová skatologie (oplzlé řeči v telefonu).

10. Poruchy příjmu potravy

Časté onemocnění dívek, dnes už i chlapců v mladém věku (spíše pod 20let). Zástupci této poruchy jsou anorexie a bulimie.

11. Demence

Pod tímto označením se rozumí úbytek intelektu, který nastal z nejrůznějších příčin ve věku nad 2 roky. Průběh onemocnění je většinou plíživý, málokdy náhlý. Projevuje se únavností, slabostí, sníženým výkonem, nesoustředěností a poruchami paměti. Nejčastějšími nemocemi jsou Alzheimerova choroba, Pickova presenilní demence, Parkinsonova choroba a Wilsonova choroba.

ZPĚT NA KATEGORIE

PŘEČTĚTE SI TAKÉ

Vstoupit do diskuse (0 příspěvků)

Komentáře (0)

ODESLAT ZPRÁVU
Vložit obrázek