Rady a Tipy

„Hello“ a „thank you“? Vaše děti se mohou naučit anglicky mnohem lépe!

Naučit děti před dovolenou několik základních anglických slov a pak konec? Škoda nevyužít dětského potenciálu učit se, už nejmenší děti jsou schopné podle odborníků zvládnout bilingvní výuku. Anglicky navíc na různých úrovních rozumí přibližně pětina světové populace, proto se znalostí tohoto jazyka otevírají dveře do profesního i osobního světa. Jak učit děti takzvaně od plínek a v čem spočívá výhoda této výuky? Inspiraci lze nalézt v metodě Wattsenglish.

Hlavně přirozeně

Jak děti neučit anglicky nebo cokoli jiného? Rozhodně je nenutit a netlačit lidově řečeno „na pilu“. Základním principem je vzdělávat tak, aby samy děti vůbec nevěděly, že jde o učení. V rodinách se může začít s dalším cizím jazykem hned po narození, jak se říká od plínek, kdy při určitých činnostech rodič hovoří nemateřským, například anglickým jazykem. Tento způsob mohou ale aplikovat jen rodiče, kteří si jsou svou úrovní angličtiny jistí. Ostatní nemusí zoufat, protože mohou děti již od čtyř let přihlásit do kurzů angličtiny pro nejmenší.

Hry, písničky i tancování

Kurzy v JS FAN stojí na výukové metodě Wattsenglih, za kterou stojí rodilý Brit Steve Watts. Steve je ústřední postavou, která provádí děti světem her, písniček nebo obrazových karet. K ruce mu je jeho společnice, vrána Maggie. Děti nesedí v lavicích, ale zapojují se do různých edukativních her, zpívají, tancují a učí se pomocí aktivace všech smyslů. Samozřejmě se činnosti střídají tak, aby děti neztrácely pozornost. Kurzy jsou vedené zkušeným lektorem v angličtině, postupem doby se pak děti zbavují ostychu z mluvení a přijde jim druhý jazyk jako zcela přirozený.

Má to smysl?

Mnoho rodičů nebo též prarodičů se domnívá, že učení nejmenších dětí nemá pražádný smysl, protože ještě nemluví pořádně svou mateřštinou nebo neumí psát a číst. Není tomu tak, což dokládají děti z bilingvních rodin, kde se učí dva jazyky současně. Navíc v tomto věku se znalosti získávají o poznání snáze než v dospělosti, důležité je ale vědomosti neustále opakovat, k čemuž dobře poslouží pracovní sešit WOW!, edukativní videa na portále MyWOW!, v offline mobilní aplikaci nebo pomocí oblíbeného YouTube kanálu, kde nechybí videa se Stevem a Maggie.